21 Oct 2005

World Music & Dance Centre

In Rotterdam werd september 2006 het World Music and Dance Centre (WMDC) geopend: een podium, expertisecentrum en ontmoetingsplek voor muziek en dans uit alle werelddelen. Voordien was de programmering al van start gegaan in de Schiecentrale.

Het WMDC is een initiatief van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten in samenwerking met de SKVR. De programmering in de Schiecentrale werd verzorgd door Ducos, bekend van Dunya en het Zomercarnaval.

Het WDMC biedt (net als vóór september 2006 al in de Schiecentrale) een gelaagde programmering. Er is ruimte voor lokaal talent in samenwerking met migrantenorganisaties en er zijn presentaties van leerlingen en studenten SKVR en conservatorium/dansacademie.

Maar er zijn ook optredens en masterclasses door internationale topmusici en –dansers. Ook is in 2006 een start gemaakt met de jaarlijkse Roots & Routes Summerschools voor urban en (wereld)jazztalent.

Het WMDC wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die interesse heeft in wereldmuziek en –dans. Kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergronden kunnen in het WMDC terecht voor projecten op wijkniveau, kort- en langlopende wereldmuziekcursussen en workshops op scholen. Amateurs (jong en oud) zijn welkom voor het volgen van cursussen en workshops in verschillende soorten wereldmuziek en -dans op de muziek- en dansschool.

HBO-studenten van Codarts volgen bij het WMDC hoger muziekonderwijs. Uitvoerende en docerende musici uit binnen en buitenland vinden er contractonderwijs (beroepsontwikkeling) en masterclasses. Professionals (onderzoekers, programmeurs, radiomakers enzovoort) kunnen er worden bij- en nageschoold. Onderwijsinstellingen zullen gebruikmaken van het WMDC vanwege hun steeds groter wordende vraag naar wereldmuziek: de meeste scholen kopen muziek in omdat ze vaak geen professionele muziekdocenten meer voor de klas hebben staan. Maar bovenal is het WMDC-podium, vanwege de zeer brede programmering, een plek voor een heel breed publiek.

Voor informatie over het WMDC kijk op www.wdmc.nl of bel 010 2444516.