12 May 2006

Boek: Interculturele intoxicaties

Over kunst, cultuur en verschil

Van Erwin Jans, over kunst, cultuur en verschil. De samenleving is multicultureel of is niet! Intoxicate yourself!

With:

‘Misschien moeten we ons afvragen wat er gebeurt als we de politieke implicaties van multiculturalisme omarmen in plaats van ze uit de weg te gaan. Dit hoeft niet ten koste te gaan van creativiteit en artistieke autonomie, maar het vereist wel een kritische kijk op de relatie tussen cultuur, geschiedenis en macht.’ (Paul Gilroy)
Dit essay doet een poging. Het is een vrijwillige intoxicatie met begrippen als globalisering, identiteit, cultuurrelativisme, hybriditeit, enz. Aan de culturele en artistieke sector worden dwingende vragen gesteld: Zijn de kunstinstellingen te ‘wit’? Moet de artistieke canon worden herzien? Welke uitsluitingsmechanismen zijn er in de culturele sector werkzaam? In hoeverre wordt de houding ten opzichte van de ‘andere’ kunstenaars nog bepaald door een koloniaal paradigma? Is artistieke kwaliteit een enkelvoud of een meervoud? Gedaan met de pleinvrees! De samenleving is multicultureel of is niet! Intoxicate yourself!

Auteur
Erwin Jans (1963) werkt als dramaturg aan het Toneelhuis te Antwerpen. Van 1999 tot 2005 werkte hij bij het Ro theater te Rotterdam. Hij doceert over theater aan de afdeling Culturele Studies van de KULeuven. Hij is redacteur van het culturele tijdschrift Nieuwzuid en publiceert uitgebreid over theater, literatuur en maatschappelijke onderwerpen, waaronder de multiculturele samenleving.
Uitgave in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Theater Instituut, CultuurNet Vlaanderen en Kunst en democratie.

Meer informatie: www.epo.be/uitgeverij/boekfiche.php?isbn=90_6445_408_6

Vertegenwoordiging in Nederland: Hans Bellingwout, tel/fax: 0162 42 17 44, e-mail: jsbellingwout@hetnet.nl

Vlaams Theater Instituut: www.vti.be