museumtours

Enlarge

logo_museumtours - museumtours

In 2010 worden drie prototypen gemaakt van enkele zeer uiteenlopende museumpresentaties: een aantal routes door het Muiderslot, de tentoonstelling Oranjegoed! in Keramiekmuseum Princessehof en een rondleiding door museum Willet-Holthuysen (Amsterdams Historisch Museum).
De Museumtour-bezoeker kan straks digitaal de werkelijke presentaties ‘doorwandelen’. Op zijn eigen manier en eigen tempo. Op het moment dat het hem of haar uitkomt.

Dit is mogelijk door bepaalde software te gebruiken. Hiermee worden verschillende mogelijkheden van 360° opnametechnieken en interactieve software toegepast op filmopnames in de drie musea. Daarna worden verschillende iconen in het filmmateriaal verwerkt. Deze bieden toegang tot allerlei vormen van informatie in woord en beeld, links naar andere informatiebronnen en -sites. De mogelijkheden zijn enorm. Ze ontstijgen de fysieke en organisatorische beperkingen van de werkelijke presentatie.

Projectpartners
Museumtour wordt ontwikkeld door verschillende musea, organisaties en bedrijven.

•Museum het Muiderslot, Muiden
•Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
•Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam
•3D1H (Promuse & Wehman en TiMe Amsterdam)
•Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea, Amsterdam
Subsidieregeling innovatieve cultuuruitingen
Museumtour wordt ontwikkeld met steun van de subsidieregeling innovatie cultuuruitingen van het Ministerie van OCW (organisatie en selectie: Senter Novem). Download hierboven onze aanvraag voor de subsidie.

Kennis delen
In dit pilotproject worden technische mogelijkheden, productiewijze, marketing/publieksbereik, kosten, positionering en de bruikbaarheid voor verschillende typen musea en tentoonstellingen onderzocht. Het streven is dat deze pilot een innovatief product oplevert dat bruikbaar en financieel haalbaar is voor musea.

Eén van de doelen van deze pilot is de opgedane kennis en ervaringen tijdens het maakproces en de evaluatie achteraf met de museumsector te delen. Via deze website kan de ontwikkeling van Museumtour worden gevolgd. Later dit jaar is het mogelijk om je aan te melden via RSS-feed.

Na afloop van de ontwikkelfase zal de VRM bijeenkomsten organiseren waarin de partners in dit project hun ervaringen en kennis aan collega’s en andere geïnteresseerden kunnen overdragen. Deze kennisdelingsfase loopt tot en met maart 2011.

Makelovenotart
Daarnaast ondersteunt kennisprogramma Makelovenotart (MLNA) het kennisdeling-traject. MLNA biedt toegang tot kennis, ervaringen en nieuwe netwerken, maar het geeft ook begeleiding en advies. Op de website van MLNA zijn ook de andere projecten terug te vinden die gebruikmaken van de innovatie regeling.

Contact information

  • museumtours

Related: view all 21

Images: