"De kunstenaar is in die jaren kunstsubsidies als een recht gaan beschouwen"

Pim van Klink bespreekt de moeizame relatie tussen kunst en economie tijdens KJO - Money, money, money op 10 maart 2011

Wat is de oorzaak van de moeizame relatie tussen kunst en economie? Kunsteconoom Pim van Klink beschouwt zowel de kant van de overheid en economen, als de kant van de kunstenaar.

Enlarge

Pim van Klink - Linde van Dyck, Pim van Klink

Van Klink denkt dat de economische crisis de belangrijkste oorzaak is van de bezuinigingen op cultuur door het kabinet. "Maar tegelijkertijd zien we ook dat de onderbuik van de samenleving zich meer laat horen en dat het populisme het vacuüm opvult wat met name de PvdA heeft laten ontstaan. In dit populisme is kunst en cultuur de icoon van het linkse denken. Midden jaren ’80 vonden er in de kunstsector veel onbegrijpelijke experimenten plaats. Het fameuze toneelstuk ‘Going to the dogs’ van Wim T. Schippers’ is hier een sprekend voorbeeld van; een toneelstuk dat werd gespeeld door herdershonden die na een paar minuten uit hun rol vielen. Dit stuk is volgens mij symbool geworden voor het derailleren van het cultuurbeleid. De kunstenaar is in die jaren kunstsubsidies als een recht gaan beschouwen, steeds meer werd de overheid gezien als vanzelfsprekende financierder van de meest individuele expressie. Daar is volgens mij de dichotomie ontstaan tussen de geavanceerde kunstuitingen en brede delen van de samenleving. Het populisme steunt hier sterk op."

In 2005 is van Klink aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd. In zijn proefschrift geeft hij een overzicht van de economische theorieën over kunst en toont aan dat deze geen afdoende verklaring bieden voor allerlei verschijnselen in de kunst. Op basis van de specifieke eigenschappen van kunst ontwerpt hij een nieuw paradigma en munt hiermee het begrip kunsteconomie. Dit nieuwe theoretische concept wordt in het proefschrift getoetst aan het Nederlandse kunstbeleid. De conclusie wordt getrokken dat het kunstbeleid irrationeel, inefficiënt en ineffectief is. Zijn nieuwe benadering probeert Van Klink zoveel mogelijk toe te passen in de praktijk. Hij adviseert overheden, kunstinstellingen en kunstenaars.

Van Klink heeft de schaarsteverschijnselen in de kunst op vele manieren ervaren en is tot het inzicht gekomen dat de economische invalshoek juist veel kan bijdragen aan de ontwikkeling van de kunsten.

Pim van Klink spreekt tijdens KJO - Money, money, money op 10 maart 2011

Bron: Lux Nijmegen