Project: Jette & Ilse

World of 30

Platform for a generation worldwide

Hoe denkt een wereldwijde generatie vrouwen?

World of 30 is een internationaal platform voor vrouwen van rond de dertig. Deze website biedt vrouwen uit alle culturen en lagen van de samenleving een podium om hun levenservaringen met elkaar te delen.

Door middel van een interactieve videoblogsite brengen we vrouwen met elkaar in contact. Naar aanleiding van een actuele Topic delen de vrouwen hun levenservaringen en ideeën met elkaar.
Om ook vrouwen uit de lagere klassen van de samenleving bij dit debat te betrekken werken we nauw samen met Ontwikkelingsorganisaties en Mediaopleidingen uit binnen- en buitenland.

Worldof30
FemaleFactor
Huis aan de Werf
Jette Carolijn van den Berg
Ilse Ott

Enlarge

World of 30 -

Vrouwen van rond de dertig zitten in een fase waarin ze de balans op willen maken van hun leven. De leeftijd waarop ze volwassen moeten zijn, belangrijke beslissingen moeten nemen. Ze zijn zoekende en willen hun ervaringen, dilemma's en onzekerheden delen met hun leeftijdgenoten.
Wij ontwikkelen een internationaal platform voor vrouwen van rond de dertig. Hier kunnen vrouwen van over de hele wereld hun levenservaring met elkaar delen. Iemand in Peru heeft misschien een heel andere kijk op bepaalde levensvragen dan iemand uit Nederland. Via dit platform geven wij deze vrouwen de kans actief met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze door de levenservaringen van vrouwen uit andere culturen, vanuit een ander perspectief naar hun eigen leven kijken.

Voor dit project zijn wij een samenwerking aangegaan met onder andere ontwikkelingsorganisaties zoals Mamma Cash, Hivos en Melania foundation, maar ook met mediaopleidingen en -bedrijven zoals HkU, De Wereldomroep en AfricaInteractive. Verder werken wij samen met FemaleFactor.nl en Zinweb.nl.
We zijn nog op zoek naar meer partners in Ontwikkelingshulp, Internationale Mediaopleidingen en Internationale vrouwenorganisaties.

Internet heeft de wereld kleiner gemaakt en deuren geopend naar andere culturen. Door middel van msn, Facebook en Skype is het mogelijk om met een druk op de knop te communiceren met iemand aan de andere kant van de wereld. Maar tegelijkertijd zorgen deze communicatiemiddelen er ook voor dat de contacten vluchtiger en vaak oppervlakkiger worden.
Voor onze website willen we videoblogs inzetten voor onderwerpen die niet oppervlakkig zijn. We willen vrouwen van over de hele wereld de kans geven hun levenservaringen met elkaar te delen. Met de moderne techniek kan iedereen een filmpje opnemen en een blogger/ reporter zijn. Omdat de vrouwen zelf video-opnames maken van hun leven, worden ze letterlijk en figuurlijk zichtbaar. Ze laten anderen bij hen naar binnen kijken; in hun huis, hart, leven. Dit is wat het contact tussen de vrouwen zo persoonlijk maakt.

Op onze website verschijnt iedere twee weken een actuele topic. Alle vrouwen van rond de dertig wereldwijd kunnen hierop reageren. Met een druk op de knop kunnen ze een videoblog opnemen. De eisen voor de filmpjes zijn:
-het filmpje moet gaan over een vrouw in de leeftijd 26-36
-het filmpje duurt maximaal twee minuten
-het filmpje moet in het engels zijn

Filmpjes van anderen zijn te bekijken door te zoeken op TOPIC of op LAND. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld alle filmpjes te bekijken van een persoon. Zo kan het publiek categoriseren en zo vergelijken hoe vrouwen uit andere culturen aankijken tegen bepaalde onderwerpen.
De filmpjes kunnen daarnaast makkelijk gedeeld worden via Facebook, Twitter en Linkedin.

Voor meer inhoudelijke informatie over de website, kijk in onze bijlage.

WORLD OF 30
Worldof30 is persoonlijk en actueel
Worldof30 verandert perspectieven
Worldof30 brengt culturen bij elkaar
Worldof30 zorgt zo voor inzicht, begrip en acceptatie.

SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSHULP
Worldof30 gaat een bijzondere samenwerking aan met ontwikkelingshulp organisaties. Zij geeft vrouwen uit onder andere ontwikkelingslanden een platform om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Zo krijgen zij een stem en een gezicht.
Door deze individuele verhalen, krijgt het publiek meer inzicht in de persoonlijke situaties van vrouwen uit ontwikkelingsgebieden.

TOPIC-REPORTERS
Worldof30 heeft een nauwe samenwerking met internationale mediaopleidingen. Reporters en aspirant reporters kunnen zich op dit platform bekwamen in het maken van korte reportages over vrouwen van rond de dertig en zo een professioneel portfolio opbouwen.
Op de site is voor iedere Topic-reporter ruimte voor een profiel. Hierop kan hij of zij meer persoonlijke informatie kwijt en kan hij of zij zich profileren met zelfgemaakte filmpjes.

Dit is een trial versie voor de videoblogs. De vrouwen in deze film hebben al toegestemd om als topic-reporter aan de slag te willen gaan. By: Jette & Ilse

All rights reserved