TAC Ideeënfabriek

Temporary Art Center (TAC)

Een interview met Saskia Lammers van Temporary Art Center (TAC) over het project Ideeënfabriek.

Enlarge

TAC -

- Hoe is het idee voor het project tot stand gekomen en hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Saskia: "Sinds 2007 kent Temporary Art Centre (TAC) een Ideeënfabriek. TAC is een creatieve broedplaats in Eindhoven, waar het verhuur van atelierruimte gecombineerd wordt met een podium voor tentoonstellingen, festivals, muziek etcetara. De huurders van ateliers, de TACgenoten, variëren van grafisch ontwerpers en productontwikkelaars tot journalisten en filmmakers. In 2007 stelde een grote verhuurder van woningen een vraag aan TAC die we zijn gaan beantwoorden in een workshop met ene drietal TACgenoten. De onorthodoxe benadering van een maatschappelijke, bedrijfsmatige vraag door kunstenaars en de output van zo’n cross-over van managers uit een bedrijf en creatieven was een groot succes. Een nieuwe innovatieve werkformule was geboren: de Ideeënfabriek".

- Waarom is je project volgens jou innovatief?

Saskia: "Het bedrijfsleven en de creatieve sector weten elkaar slecht te vinden. Toch spelen er binnen bedrijven en maatschappelijke organisaties allerlei creatieve of conceptuele vraagstukken die schreeuwen om alternatieve invalshoeken. Daarop is de TAC Ideeënfabriek een goed antwoord: dé poort naar de denkkracht en creativiteit van alle ontwerpers en kunstenaars gevestigd in TAC. Voor complexe, ongrijpbare opdrachten, organiseert TAC creatieve werksessies-op-maat met TACgenoten uit verschillende disciplines, zoals conceptontwikkelaars, vormgevers en kunstenaars. In deze werksessies met verschillende zelfontwikkelde werkvormen genereren creatieven samen met opdrachtgevers frisse, prikkelende, inspirerende, avontuurlijke ideeën en oplossingsrichtingen. Het resultaat is een heel andere, nieuwe kijk op de kwestie en een keur aan aanknopingspunten om potentiële oplossingen gedetailleerder uit te werken".

- Wat waren de belangrijkste lessen uit je project?

Saskia: "Er bestaat zeker een markt voor dit product. Maar in de praktijk blijkt het lastig opdrachtgevers te verleiden hun vraag bij TAC neer te leggen. Timing blijkt belangrijk: hoe zorg je ervoor dat je een oplossing als de TAC Ideeënfabriek biedt net in beeld is als de vraag in een bedrijf opborrelt? En het is natuurlijk geen antwoord op alle vragen en geschikt voor alle doelgroepen in bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. TAC gaat er werk van maken dit aanbod goed te communiceren en het product. Heldere intake, passende werkvormen, afspraken over intellectueel eigendom, verder vorm te geven. Goeie vragen zijn welkom bij TAC!"

Contact
Temporary Art Center
Temporary Art Centre (TAC)
Saskia Lammers
saskia@tac.nu