Organization:

Alan Turingschool

Het concept van de Alan Turingschool is geworteld in de wetenschap, waarbij de leerkracht een centrale rol speelt bij het begeleiden van het leren van leerlingen in hun eigen tempo. De leerkracht prikkelt en moedigt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aan.

Er ligt bij het concept een grote nadruk op elementaire vaardigheden, zoals rekenen, taal én Engels, waarbij daarnaast veel aandacht zal zijn voor (beeldende) expressie, creativiteit, sport en gezondheid. Hierbij wordt technologie ingezet als hulpmiddel en inspiratie, ten dienste van het onderwijs. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode ‘foutloos rekenen’.

Enlarge

Alan Turingschool logo -

De school is vernoemd naar de Britse wiskundige, logicus en codekraker Alan Turing (1912-1954), die tijdens de Tweede Wereldoorlog samenwerkte met mensen uit verschillende vakgebieden. Samen ontcijferden ze de gecodeerde berichten van de Duitse marine, mede waardoor de Duitsers uiteindelijk verslagen konden worden.

De school heeft de naam Alan Turing gekozen omdat zijn veelzijdigheid een grote inspiratiebron is voor onderwijs. Hij bezat kennis en vaardigheden die zij als leidraad nemen voor wat zij hun leerlingen willen bijbrengen: rekenen, taal, logica, nieuwsgierig denken, abstract denken, bètavaardigheden, robotica, inventiviteit, creativiteit, makervaardigheden, algemene ontwikkeling, een gezonde levensstijl, sportiviteit, doorzettingsvermogen en goed kunnen samenwerken.

In 2016 was de Alan Turingschool met een vernieuwend onderwijsconcept een van de winnaars van de Amsterdamse Scholenwedstrijd.