Organization:

Mocca Amsterdam

Mocca Amsterdam verbindt kinderen en cultuur door het organiseren van speciale programma's en onderwijsmodules voor kunstdocenten en door samenwerkingsprojecten met musea en culturele instellingen die nieuwe onderwijsinstrumenten en -praktijken combineren met de behoeften van de moderne samenleving. Sociale inclusie, technologie, diversiteit en innovatie zijn slechts enkele van de belangrijkste krachten achter de organisatie.

Enlarge

Mocca Amsterdam logo -

Kunst en cultuur verrijken het leven van kinderen en zouden een essentieel onderdeel moeten zijn van hun opleiding en opvoeding. Mocca verbindt kinderen met kunst en cultuur: we brengen scholen en culturele organisaties bij elkaar en zorgen ervoor dat alle kinderen in Amsterdam toegang hebben tot betekenisvolle culturele educatie. Zo kunnen we kinderen hun creativiteit ontdekken en zich ontplooien door middel van dans, theater, muziek en kunst.

Contact information

  • Mocca Amsterdam