Artikel A/artist meeting in autisme magazine #04 / winter 2023

"Met een inclusieve houding hoef je niet eens te weten of iemand autist is"

Autisme Magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, NVA

Interview met Gerard van Wolferen en Willem Velthoven, verschijningsdatum 20 december 2023.