ARtours

Stedelijk Museum, Fabrique en Layar

Een interview met Margriet Schavemaker van het Stedelijk Museum over het project ARtours, gehonoreerd binnen de eerste ronde van de regeling Innovatie Cultuuruitingen.

Enlarge

STEDELIJK-TROUW-FABRIQUE.jpg - ARtours Nikki Timmermans

- Hoe is het idee voor het project tot stand gekomen?

Margriet: "ARtours, het maken van augmented reality tours op het gebied van hedendaagse kunst en design, kwam ondermeer tot stand omdat het Stedelijk Museum intensief op zoek is naar innovatieve manieren om de collectie in het digitale domein zo goed mogelijk te presenteren. Naast een gloednieuwe website waarop de gedigitaliseerde collectie - bestaande uit 90.000 werken - op innovatieve wijze zal verschijnen in de loop van 2010, werd met veel enthousiasme onderzoek gedaan naar de rol die locative media en augmented reality zouden kunnen spelen.
Juist omdat het Stedelijk het al enige tijd zonder huisvesting moet doen is het museum zich zeer bewust geworden van de meerwaarde van het leven in de stad, op straat: de verhalen die daar verteld worden, de dialoog die men kan aangaan met andere organisaties en initiatieven is enorm belangrijk gebleken. Het is iets dat, ook wanneer de deuren aan het museumplein weer open gaan, behouden zal moeten blijven.

Samen met designbureau Fabrique ontstond in de zomer van 2009 het plan voor het ARtours project. Het idee is een open source platform te creëren op basis van de zogenaamde ‘augmented reality’ techniek (AR), waarmee het Stedelijk op vernieuwende wijze verhalen over de collectie zal kunnen delen met haar publiek. Hiervoor heeft men een smartphone nodig met de ARtour applicatie. Zowel kenners als leken kunnen hun interpretaties van de collectie van het Stedelijk Museum delen door kunstwerken te verrijken met virtueel toegevoegde informatie. De informatie kan bestaan uit alle denkbare mediasoorten (audio, beeld, video, animatie) met behulp van zowel 2D als 3D visualisaties.

Concreet betekent dit dat in de loop van 2010 en 2011 gewerkt zal worden met diverse partijen (denk aan de UvA, de HvA, De Waag e.d.) aan verschillende toepassingen van dit augmented reality platform: van virtuele tentoonstellingen op plekken in de openbare ruimte (denk aan de dam, het museumplein, het perron of op Lowlands en PICNIC) tot multimedia tours door de stad waarin verhalen over moderne kunst en design (o.a. uit de collectie van het Stedelijk) verteld en getoond worden, en ARtours binnen in het nieuwe Stedelijk Museum (wat in wezen de meest ingewikkelde toepassing is omdat GPS technieken momenteel niet geschikt zijn voor toepassing binnen gebouwen waardoor voor de ARtours gebruik gemaakt zal worden van beeldherkenningstechnieken, die op dit moment in ontwikkeling zijn). Uiteindelijk mag ook het publiek meedoen en zal er een wedstrijd zijn wie de beste ARtours heeft gemaakt".

- Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Margriet: "Fabrique ontwerpt de nieuwe website voor het Stedelijk. Toen we er samen op uit kwamen dat naast dit virtuele platform ook locative media een rol moest gaan spelen, en in het bijzonder de nieuwste vormen van AR applicaties, was Layar bereid om mee te werken. De vele andere partijen die eigen tours zullen gaan ontwerpen, of mee zullen werken aan het ontwikkelen van de technologie, zijn vervolgens benaderd door Fabrique en het Stedelijk. Hieronder bevinden zich partners waar het Stedelijk al vaker mee heeft samengewerkt, de Universiteit van Amsterdam, de HvA, De Appel, maar ook partijen waar het museum nog geen verleden mee heeft. De Waag, het Virtueel Platform en dergelijke..."

- Waarom is je project volgens jou innovatief?

Margriet: "Het project is om verschillende redenen innovatief: De AR-techniek begeeft zich momenteel in een experimentele fase. Voor het Stedelijk Museum is het van belang mee te kunnen gaan in dit soort nieuwe technieken. Eerder was het al mogelijk foto's of video te uploaden, of losse audiotours te ontwikkelen. Met AR komen deze technieken samen en het publiek zelf alle vormen content, audio, foto’s, video, vastleggen en koppelen aan een fysieke plek.

Daarnaast is op dit moment is een kleine, interne groep van experts verantwoordelijk voor de kennisoverdracht binnen het museum. Dit project maakt het mogelijk de verantwoordelijkheid naar buiten te verplaatsen. De kennisschaal wordt hiermee enorm opgerekt. Een stap die voor de museale wereld enorm spannend en vernieuwend is".

- Wat kan MLNA voor je project betekenen?

Margriet: "Er zijn veel initiatieven op dit gebied. ARtours wil constant de dialoog opzoeken met andere partijen om te zien waar we elkaar kunnen versterken. MLNA biedt hier een ideaal platform voor. Daarnaast moet er nagedacht worden over business models want het is de bedoeling dat dit project enerzijds een open source platform wordt, maar aan de andere kant zich vervolgens zonder subsidie gezond zal kunnen bedruipen. Alle hulp is welkom bij deze complexe uitdaging!"

Download en lees het ingediende projectplan van ARtours hieronder.

Contact
Stedelijk Museum
Margriet Schavemaker