Talk of the Town #29

16 Dec 2010

Aflevering over Stadse natuur. Stadsecoloog Remco Daalder (DRO) laat ons, stedelingen, zien dat je als natuurbeschermer de stad niet uithoeft. Met o.a. Erik de Jong (Artisprofessor)

Stadse natuur

In Nederland is er, op de Waddenzee na, nauwelijks "echte natuur" te vinden. Wat we natuur noemen is feitelijk cultuurlandschap. Tegelijkertijd gedijt de natuur in steden - volledig door mensenhanden gefabriceerd - op kleine schaal zeer goed: de Vlaamse Gaai en Bonte Specht zoeken hun voedsel in de binnentuinen, oeverzwaluwen nestelen op bouwterreinen en tussen de bakstenen en stoeptegels groeien zuring en wilde rucola. Maar weinig stedelingen die het opvalt.

Stadsecoloog Remco Daalder (DRO) laat ons, stedelingen, zien dat je als natuurbeschermer de stad niet uithoeft. Hoe geeft de stad ruimte aan het groen? Actueel nu vele bouwprojecten stil komen te liggen en de natuur deze plekken tijdelijk zal opeisen. "Noodzakelijk," volgens hoogleraar Erik de Jong (Artisprofessor, UvA). "Natuur en landschap zijn onlosmakelijk verbonden met onze cultuur."

Moderator: Ruben Maes.

De entree voor dit evenement is gratis. Meld je aan door op de rode button 'ik meld me aan' te klikken.