Docu by Night i.s.m. IDFA: The Ambassador

10 Jul 2012

The Ambassador toont de achterkant van Afrika, een onderwereld die zich op geen andere wijze laat vastleggen. Nominatie IDFA Award for best Feature-Length Documentary 2011

The Ambassador
Mads Brügger
Denemarken, 2011, 92 minuten

"Het gesprek dat we zo gaan hebben, heeft nooit plaatsgevonden", zegt een handelaar in diplomatieke paspoorten in de openingssequentie van The Ambassador. De uitspraak geldt voor een substantieel deel van de film, dat met de verborgen camera is geschoten, en bepaalt tegelijk de waarde ervan: The Ambassador toont de achterkant van Afrika, een onderwereld die zich op geen andere wijze laat vastleggen. Mads Brügger is een Deens journalist en satire-grootmeester die vorig jaar tijdens Sundance de World Cinema Documentary Award won met The Red Chapel, waarin hij een nep Deens-Koriaans acteursduo Noord-Korea inloodst voor een optreden. Dit keer gaat hij, gekleed als neo-koloniaal, op pad naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om er ambassadeur te worden namens Liberia. Hij zet er een luciferfabriek op, gerund door Pygmeeën, als dekmantel voor zijn ambities in de diamanthandel. Maar in feite gaat het Brügger erom te laten zien hoe de macht in het land is verdeeld en wordt verhandeld. Dat zijn missie bepaald niet ongevaarlijk is, blijkt bijvoorbeeld als het hoofd van de veiligheidsdienst, een ex-vreemdelingenlegionair, enige tijd na hun ontmoeting wordt vermoord.

The Ambassador
Mads Brügger
Denmark, 2011, 92 minutes

"This conversation we're about to have never happened," says a dealer of diplomatic passports in the opening sequence of The Ambassador. It is a statement that sets the tone for a substantial part of this secretly shot film, and also proves the value of the method. The Ambassador reveals the dark side of Africa, an underworld that cannot be recorded in any other way. Mads Brügger is a Danish journalist and master satirist who won the 2010 Sundance World Cinema Documentary Award for The Red Chapel, in which he manages to get a Danish-Korean acting duo into North Korea for a performance. This time, dressed as a neo-colonialist, he sets off for the Central African Republic to impersonate the Liberian consul. He sets up a match factory run by pygmies as a cover for his ambitions in diamond trafficking. But Brügger is really there to show how the power in the country is allotted and traded. This mission is most definitely not without its dangers, as borne out by the murder of the chief of the security service, a former foreign legionnaire, some time after the two meet.