Creativity in business #2

25 May 2010

Nieuwe toepassingen en innovatieve businessmodellen. Bijeenkomst waarin de toegevoegde waarde van samenwerking tussen creatieve disciplines centraal staat en wordt gekeken naar nieuwe toepassingen.

gratis entree | aanmelden verplicht (zie boven)

Aan de hand van drie businesscases worden nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen en innovatieve vormen van uitbesteding tegen het licht gehouden. De presentatie is in handen van Walter Amerika (Boardmember CCAA).

Voedselproducent Verstegen was vooral een bekende speler in de b2b markt van ‘spices & sauces’. In nauwe samenwerking met Flex/the INNOVATIONLAB en Millford werd vorig jaar een nieuwe lijn voorverpakt voedsel voor de consumentenmarkt ontwikkeld. In een jaar tijd steeg het marktaandeel van Verstegen van 5% naar 20%. Wat is de toegevoegde waarde van een strategische samenwerking met een ontwerpbureau?

De missie van Royal VKB is om producten te vermarkten die de consument in staat stelt voedsel sneller te bereiden en consumeren. Als onderdeel van deze productvisie en merkstrategie is Royal VKB een samenwerking aangegaan met Nederlandse designtalenten om een nieuwe productlijn te introduceren. Deze samenwerking is een groot succes. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen en hoe werkt dit in de praktijk?

Om hun innovatiekracht te versterken maakt ProRail ruim baan voor de denkkracht in de markt. Daarom stimuleren zij marktpartijen om unsolicited proposals in te dienen. Er wordt een concreet zakelijk aanbod gedaan om een nog niet door ProRail zelf opgepakt probleem op te lossen of onbenutte kansen te realiseren. Unsolicited proposals vormen een relatief nieuw fenomeen in de contracteringspraktijk van ProRail, waarmee initiatieven voor Sharing Business worden gestimuleerd.

Federatie Dutch Creative Industries
De Federatie Dutch Creative Industries werd in in september 2009 door de branche- en beroepsorganisaties BNA, BNI, BNO, DGA, FotografenFederatie, MODINT, PIBN en VEA opgericht om de belangen van het georganiseerde deel van de zakelijke creatieve industrie actief te behartigen. Tot haar doelstellingen behoort ook het organiseren en faciliteren van crossovers tussen de creatieve disciplines.