Redactie MLNA

Zes nieuwe projecten toegekend

Op 17 mei 2010 zijn 59 aanvragen ingediend voor de tweede tender van de Subsidieregeling Innovatie cultuuruitingen. Van de 52 aanvragen die zijn beoordeeld door de Adviescommissie hebben zes projecten een positief advies gekregen.

In het persbericht verklaart de commissie dat zij van mening is dat de zes projecten opvallen door de heldere analyse van de eigen organisatie en daarmee samenhangend de urgentie die aan de projecten ten grondslag ligt. Urgentie niet alleen voor de aanvragende instelling zelf, maar voor de cultuursector en zelfs voor de (internationale) markt. De voorstellen zijn door de commissie getoetst op aansluiting bij de doelstellingen van de Subsidieregeling, waarbij de criteria innovatieve kracht, netwerkvorming, duurzame verandering, navolging en kosteneffectiviteit werden gewogen.

In 2011 stelt het ministerie van OCW opnieuw drie miljoen beschikbaar. Tot uiterlijk 31 maart 2011 kunnen voorstellen worden ingediend. Belangstellenden worden uitgenodigd contact op te nemen met Agentschap NL (voorheen SenterNovem) voor een vrijblijvende toetsing van hun projectidee aan de doelstellingen van de Subsidieregeling.

De zes toegekende projecten:
- Realisatie Digital Art Lab, Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer
- Museum zonder grenzen, een nieuwe publieksbeleving, Stichting Drents Museum
- Beleef mijn Gelderland! Stichting Gelders Erfgoed
- New is the new new, Stichting Droog Design
- Plaatsen van Betekenis (PvBs)/ Significant Sights, Amsterdams Historisch Museum (AHM)
- Revolution Foam, What’s next! FOAM

Lees het persbericht van 16 augustus 2010 van AgentschapNL over de in de tweede tender toegekende projecten.

Lees het persbericht van 14 december 2009 van AgentschapNL over de in de eerste tender toegekende projecten.