Workshop Slim documenteren en slim zoeken

4 Oct 2011

We kunnen steeds makkelijker steeds meer informatie vinden: op websites, in databanken, in talloze digitale bronnen. Maar hoe beheer en beheers je dit enorme aanbod? Hoe organiseer je een en ander zo dat niet alleen jij maar ook je collega's snel en het liefst blijvend toegang krijgen tot de bijeengebrachte informatie?

Ewoud Sanders zet uiteen hoeveel baat je kunt hebben van een heldere naamgeving van documenten in combinatie met een doorzichtige mappenstructuur. Het rendement neemt nog toe als je gebruik maakt van indexeringssoftware. Met dergelijke gebruikersvriendelijke en betaalbare software kun je niet alleen lokaal opgeslagen informatie benaderen (als particulier of met meerdere mensen tegelijk), maar ook websites die wel belangrijk maar slecht ontsloten zijn. Indexering maakt het mogelijk om veel slimmer en efficiënter te zoeken - waardoor de kwaliteit van je onderzoek fors toeneemt.

Let op: tijdens de lunchpauze van Kom je ook? #FAIL kun je meedoen aan deze workshop. Deelname is gratis voor bezoekers van KJO10, de normale prijs is €50. Wil je deelnemen aan deze workshop, maar niet de hele dag naar KJO? Stuur een mail naar komjeook@mediamatic.nl

Enlarge

books -