Mediamatic Magazine Vol. 9#1 CD-ROM

OSS/••••

The CD-ROM

OSS/••••, Mac/Win CD-Rom, Amsterdam, © 1998 , together with Mediamatic Foundation (pub), Vol. 9#2/3, Context Issue, Amsterdam 1998, issn 09 207 86 4

Enlarge

Cover of "OSS/••••" cd-rom - Joyce Chen_陳禹先

on wait jodi .org
  put the ticks into startTime
repeat while the ticks - startTime < amount
end repeat
end  
on mouseUp
  put "jocli.org bestaat uit Joan Heemskerk en Dirk Paesmans." &return &quote
put "jodi.org bescbouwen de textuur en de syntaxis van de computerprogrammatuur┑
vooral ook als een visueel-poëtisch gegeven. Als de visuele poëzie nog zou bestaan, dan zou┑
ze in jocli de alleractueelste representant vinden." &return &quote
put "Het geheim van jocli.org zit 'm vooral in de dadaïistische wijze waarop het┑
materiaal wordt bewerkt. Dit gebeurt in een mengeling van frivoliteit en ernstige┑
overdenkingen. Niets wordt aan het toeval overgelaten, behalve als er geen reden te┑
bedenken is waarom dit niet moet gebeuren." &return &quote
put "jocli.org zijn de standup-comedians onder de gebruikers van het net, maar tegelijk┑
zorgen ze ervoor dat bun werk zijn artistieke signatuur blijft bebouden. Ze zijn kunstenaars┑
die het net een lesje in praktische esthetica geven, onderrussen er zeer op gespitst om ook┑
zelfervan te leren." &return &quote
put "Zo werkten ze de afgelopen maanden in Barcelona en in Amsterdam┑
onvermoeid aan een CD-ROM die een verdere uitwerking van hun succesrijke website..,
(www.jodi.org) moest worden. De bij Mediamatic 9#2/3 ingesloten co-ROM OSS/ .... is er┑
een waarop jodi.org een aanval doet op het lokale operating system. Deze CD-ROM is als┑
een spiegel, net als een leeg filmrolletje of een videotape, vrij voor de gebruiker. Deze-,
CO-ROM laat het systeem openliggen." &return &quote
put "jodi.org hebben als altijd in een verrassende vorm een verzarneling modellen┑
bij elkaar gebracht, die voor zowel Apple als PC geschikt zijn. En die niet alleen op┑
de CD-ROM figureren, maar ook nog eens met het net een verbinding aangaan. In deze┑
adaptaties en persiflages op de neural networks, in deze pastiches op de intenetcultuur en┑
in deze amusante spiegelingen van genetiscbe algoritmen hoeven we allerminst de┑
praktische resultaten verwachten die we elders rnisschien voor ogen zouden┑
hebben." &return &quote
put "Als we maar beseffen dat we met deze CD-ROM en alles war erop staat eenvoudigweg┑
een heel mooi kunstwerk in handen hebben, courtesy jodi.org." &return &quote
put "Paul Groot" &return &quote "end" into jodi .org
make ASpecial jodiControl
end  

Archive Diary

18-11-2014/ Joyce Chen

Not working on both emulator (Basiliskll/OS753 and Sheepshaver/OS9)