Exhibition:

Hans Venhuizen - Bureau Venhuizen

Laat geschiedenis ontstaan

Hans Venhuizen maakt geen kunst in de traditionele zin van het woord. Hoewel hij, met een achtergrond als beeldend kunstenaar, betrokken wordt bij ruimtelijke ordeningsprojecten, maakt hij geen kunstwerken om aan die projecten toe te voegen; geen aankleding of opluistering van de gebouwde omgeving. Hij stapt, als een toegepaste kunstenaar, met een autonome blik in deze projecten en begeleidt ze als een conceptmanager. Zijn materialen zijn het landschap en de cultuurhistorie maar ook de beperkingen en randvoorwaarden voor het project. Sinds 2000 werkt hij op deze manier als Bureau Venhuizen in het gebied tussen kunst en planologie.

De samenstelling en grootte van het Bureau Venhuizen wisselen al naar gelang de projecten waar Hans Venhuizen aan werkt. Zo werken er planologen, maar ook mensen met een beeldende kunst-achtergrond.

Een van de vaste uitspraken van Hans Venhuizen is: “ik ontwerp de opdracht”. Vaak neemt hij voor zijn opdrachten een stap terug en bekijkt hoe de opdracht anders geformuleerd kan worden. Voor de Kustzone van Almere Poort heeft hij een methode gebruikt die hij al in 1990 ontwikkelde: de Parquette, een samenstelling van parket en maquette. Het proces van parquettering is een spel dat geschiedenis creeert op een plek waar die geschiedenis grotendeels ontbreekt. In plaats van met een onbeschreven blad te beginnen - een tabula rasa - pleit hij ervoor om te beginnen met een vol blad en daar de plannen op in te vullen en ze eraan te toetsen. Hij heeft conflict in het gebied gebracht om vandaaruit een betekenisvoller nieuw ontwerp te kunnnen maken. Twee groepen met conflicterende belangen zijn verweven in een stevig visgraatverband en de nieuwe plannen zullen met deze basis rekening moeten houden.

Het is niet voor het eerst dat Hans Venhuizen een spel ontwerpt om tot nieuwe inzichten te komen. Een spel is naar zijn idee uitermate geschikt om mensen in te laten leven in een situatie en er daarmee anders naar te laten kijken. Hij noemt het zelf: “het spel in de ernst en de ernst van het spel.” Een ander spel dat hij al in verschillende versie heeft uitgevoerd is tot en met maart 2009 in het NAI in Rotterdam te spelen. Dat spel heet “The Making Of” en geeft de spelers de kans deel te nemen aan planologische processen en vanuit verschillende invalshoeken na te denken over de vormgeving van Nederland.

Parquette Vestigingspel (1991 - 2008)

Medewerkers Bureau Venhuizen: Hans Venhuizen, Mark van der Wegen, Brigitta van Weeren, Erik-Jan Mans, Annemarie van den Berg enEls Brouwer

Website Bureau Venhuizen