Groepshuwelijk op binnenplaats van SKOR

Onderdeel van: My name is Spinoza

31 jul 2009
  • 17:00
  • SKOR
  • Ruysdaelkade 2, Amsterdam

De kunstmanifestatie My name is Spinoza vindt plaats in mei, juni en september 2009 in Amsterdam en biedt een platform aan kunstenaars, kunstinstellingen en publiek om het filosofische gedachtegoed van Spinoza en de onderwerpen waarover hij schreef op een prikkelende manier onder de aandacht te brengen. De ideeën van Spinoza zijn in deze tijd onverminderd actueel omdat ze binnen een samenhangende leer betekenis geven aan begrippen als waarheid, god, natuur, recht, deugd en vrijheid.

Francisco Camacho, kunstenaar en initiatiefnemer van het Groepshuwelijkenproject, zal 31 juli met
twee mensen trouwen. U bent van harte uitgenodigd op de binnenplaats van SKOR om dit bijzondere moment te vieren.

Camacho en zijn twee echtelieden zullen een samenlevingscontract ondertekenen, bekrachtigd door een notaris in Borne (NL) op vrijdag 31 juli. Die avond om 17 uur vieren we het huwelijk met
een formele receptie in het SKOR in Amsterdam. Daarna brengen de pasgehuwden hun huwelijksnacht door in een gezamenlijk bed gemaakt door kunstenaar Joep van Lieshout in het Lloyd Hotel.

Het contract zal duidelijk maken dat een groepshuwelijk niet over dezelfde rechten beschikt als een klassieke monogame relatie of een geregistreerd partnerschap. Na de ondertekening van het
contract hopen de leden van het groepshuwelijk een rechtszaak te starten om dezelfde rechten te verkrijgen als een getrouwd koppel of geregistreerde partners. Francisco Camacho hoopt dat
dit project een discussie op gang brengt over de grenzen van de macht van de staat met betrekking tot de vrijheid van liefde.

Het Groepshuwelijken Initiatief is onderdeel van de kunstmanifestatie My name is Spinoza. Deze manifestatie werd ontwikkeld door de Spinoza Kring in samenwerking met SKOR.