Diversiteitsbeleid

Als vooruitstrevende publieke culturele instelling vinden we diversiteit, in al zijn facetten, essentieel. We streven actief naar bewustwording en implementatie van een meer transversale en integrale manier van denken en werken. Aandacht voor nieuwe kunstvormen is per definitie ruimte voor diversiteit. 

Mediamatic is er voor iedereen. We zullen blijven zoeken naar stemmen die nog niet gehoord worden, om te onderzoeken wat deze stemmen te zeggen hebben. Daarin is het onze missie om nieuwe kunstvormen te ontwikkelen die maatschappelijk relevant zijn. Wij geloven dat dat kan door stemmen en verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden een platform te bieden. 

En dat zie je terug in ons programma. Neem een kijkje in de biotoop of in ons programma-overzicht op de website.

We zijn altijd op zoek naar verschillende verhalen en perspectieven en zijn ons bewust van onze eigen beperkte visie. Daarom stellen we ten doel altijd een divers bestel aan partners bij ons werk te betrekken. 

Wil je meedenken of meepraten? Diversiteit is een gesprek dat we altijd willen blijven voeren. Stuur een mail naar mail@mediamatic.nl met jouw vragen, opmerkingen tips of verhaal.