Willem Velthoven

Theo van Gogh, Submission Part 1

Theo van Gogh is vermoord vanwege het kwetsen van religieuze gevoelens. Sommige mensen menen aan zo'n kwetsing het recht te kunnen ontlenen iemand gewoon af te maken. Dat is strijdig met elke notie van beschaving. Doet er niet toe met welke religieuze achtergrond. Om iedereen in de gelegenheid te stellen te zien waar het om ging, hier een paar links naar Van Gogh's beledigende film.

Vergroot

Theo van Gogh, Submission 1 - Image from Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Submission part 1 2004

www.pipp.nl/content/submissionpart1.avi
www.ifilm.com/ifilmdetail/2655656?htv=12

Het feit dat deze film aanleiding was voor moord op Van Gogh hoeft ons niet te weerhouden hem kritisch te analyseren. Het is een politieke propaganda-oefening, geschreven door een politica die vrowenonderdrukking door de islaam bestrijdt met streotypen. De beelden lijken snel geleend van de iraans/amerikaanse kunstenaar Shirin Neshat. Oordeel zelf.

Onderaan vindt u de teksten uit de Koran die in het Submission 1 gebruikt worden. Ze zouden zo uit het oude testament kunnen komen. Er zijn Nederlanders van de zelfde religieuze overtuiging als onze minister president, die er via de rechter toe gedwongen moeten worden om vrouwen toe te laten tot hun politieke partij. Vrouwenkiesrecht is in Nederland ook nog geen 100 jaar oud.

Ook de Amerikaanse regering gebruikt religieuze retoriek en meent het onrecht in de wereld te kunnen bestrijden met de Bijbel onder de arm. Begrijpt dan niemand dat, vanuit een ander perspectief gezien, het Amerkaanse leger in Irak een groep zelfmoordterooristen op kruistocht is?

De idee politiek gescheiden te houden van religieuze overtuiging is kwetsbaar. Zelfs als grondwetten deze idee lijken te borgen...

Met de EU zijn we maar net ontsnapt aan de benouming van een katholieke extremist als comissaris van justitie!

Blijf opletten en laat van Gogh niet voor niets gestorven zijn.

En laten we vooral ophouden om religieuze groeperingen sytematisch te associeren met bepaalde vormen van bestialiteit. Dat is onbeschoft en helpt onze beschaving geen stap verder. Dank u.

Hier zijn de teksten uit het grote boek:

24.2 Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.
 
2.222 En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): "Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het u heeft bevolen. Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.
 
4.34 Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.
 
24.31 En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.