Mediamatic / <>TAG Salon

Casey Reas en Processing

Beelden, animatie en interactie programmeren

20 sep 2007
20 sep 2007

De kunstenaar C.E.B. Reas (VS / Los Angeles) is co-ontwikkelaar van Processing. Dit is open source software met bijzondere culturele mogelijkheden. Met Processing kunnen visueel ingestelde mensen vrij eenvoudig interactieve en beeldende dingen maken op hun computer.
Casey Reas vertelde over zijn werk als kunstenaar en programmeur, en over zijn nieuwe boek. Hij toont wat voor culturele dingen je met Processing kan doen. Ook Karsten Schmidt (D / London) en Aaron Koblin (VS) maken als kunstenaars gebruik van Processing. Beiden gaven een korte presentatie van hun werk.

Vergroot

Processing with Casey Reas - monster monster ontstaan door processing Illustration at Mediamatic Marieke Bijster

Processing is een open source softwarepakket voor mensen die beelden, animatie en interactie willen programmeren. Het wordt gebruikt door studenten, kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en hobbyisten om te leren, prototypes te maken en te produceren. Het is gemaakt door Casey Reas en Ben Fry.

Processing is ontworpen door Casey Reas en Ben Fry, als een alternatief voor soortgelijke —betaalde — programma's. Downloaden van Processing is gratis and is beschikbaar voor GNU/Linux, Mac OSX en Windows.

Casey Reas

C.E.B. Reas woont en werk in Los Angeles. Hij focust in zijn werk op het definiëren van processen om ze vervolgens te vertalen in beelden. Hij is associate professor van het department Design | Media aan de Universiteit van Californie, in Los Angeles. reas.com en processing.com.

Karsten Schmidt

Karsten Schmidt is software ontwikkelaar en kunstenaar, en werkt ook als onderzoeker bij MovingBrands. Hij ontwikkelt toepassingen om nieuwe manieren van ontwerpen in verschillende discipline te onderzoeken.
Toxi.co.uk

Aaron Koblin

Aaron Koblin studeerde Design | Media aan de UCLA en Elektronische kunst aan de Universtiteit van Californie / Santa Cruz. Gebruik makend van zijn achtergrond in de game industrie, leidde hij cursussen in game design for the web aan de UCLA en werkt aan data driven projects als ontwerper, kunstenaar en onderzoeker.
Aaron Koblin.

<>TAG

<>TAG is een platform voor hedendaagse audio- en visuele kunst, in Den Haag. Doel van de organisatie is een omgeving creëren waarin jonge professionals met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en nieuwe projecten initiëren. Hiermee vormt zich een netwerk om kennis, ervaring en expertise te delen.

<>TAG