book: Darren Sheppard 22 jul 1997

On Jean-Luc Nancy

The Sense of Philosophy

Dit is het eerste boek dat het toenemende belang van het werk van Jean-Luc Nancy onderschrijft. Hij heeft onder andere belangrijke denkers als Jacques Derrida beïnvloed.

Alle belangrijke werken van Nancy zijn ondertussen vertaald in het Engels, maar tot nu toe is zijn werk nog niet geplaatst in de hedendaagse filosofie. Sheppard plaats zijn werk in een hedendaagse context: de val van het communisme, de Golfoorlog, en het voormalige Joegoslavië. Deze opmerkelijke collectie laat zien dat Nancy van invloed en betrokken is bij andere filosofen als Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger en Derrida. Dit maakt hem één van de belangrijkste continentale filosofen.

Sheppard verstrekt nieuwe perspectieven op de problematiek van zin, kunst en gemeenschap. Op deze manier is het onmogelijk om filosofie te benaderen zonder een verwijzing naar het werk van Nancy te maken.

Vergroot

On Jean-Luc Nancy -

215

0-415-14794-8

5.2 SHE