book: Derrick de Kerckhove 1 jan 1995

The skin of culture

Investigating the new electronic reality

In dit boek wordt een gedurfde visie gegeven op de nieuwe elektronische werkelijkheid waarin wij leven.

De Kerckhove start zijn uitdagende ideeën bij het herzien van het begin van geletterdheid. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingstocht van de zoektocht van de mens om te leren wie hij is en wat hij wil in een steeds veranderende samenleving. Er wordt vooral aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen maar de zoektocht start bij het verschijnen van het eerst alfabet. Hij laat de overgang van een tijdperk van uitzendtechnologieën als de radio en de televisie, naar een mondiale wereld die verbonden is door middel van netwerken. Het vormen van een collectief gedachtegoed beïnvloed door televisie, naar het toenemende belang van individuen die kunnen werken binnen een breder systeem. Individuen zijn nu machtiger dan ooit door deze nieuwe vorm van bewustwording.

Het toenemende wereldwijde gebruik van internet verschuift de controle van informatie en communicatie van de commerciële uitzender naar de individuele 'prosumer'. De Kerckhove voorspelt dat iedereen van een passieve naar actieve gebruiker gaat. Ze zijn in staat om inhoud aan hun eigen wensen aan te passen. Het hele communicatiesysteem wordt meer ondersteunend, medewerkend en interactief. De schrijver stelt zich voor dat "what will be needed more than ever will be good judgement, and that comes from experience, not learning. Judgement is like intuition, part meaning, part feeling, arising from the collaboration of mind and body in synergy."

Mensen worden dus meer fijngevoelig en beter geïnformeerd. Bovenal heeft het altijd consequenties als een oude wereldorde afbreekt en wordt vervangen door een andere. In plaats van terug te kijken op dit oude systeem is het nuttiger om de verandering te analyseren en te leren begrijpen. En om dan te kunnen zien welke doorbraken nog meer mogelijk zijn.

De Kerckhove is enthousiast over het potentieel van deze virtuele realiteit. Hij ziet het als een logische uitkomst van et samenkomen van verschillende soorten elektronische technologieën. Deze virtuele technologie staat nu nog in de kinderschoenen maar de effecten op alle mediaprocessen, entertainment en onderwijs zijn diepgaand. De individuele consument krijgt meer macht en kan zelf de consumentenmarkten beïnvloeden. Deze veranderingen zal van grote invloed zijn op onze hele cultuur.

Deze theorieën zijn ondersteund door de concepten ontwikkeld bij zijn grote leermeester Marshall McLuhan. Van hem neemt het concept van een cybercultuur over. De Kerckhove stelt dat onze cultuur is verandert van een gebaseerd op economische motieven naar een die meer en meer psychologisch is: "psychotechnologies, developed by intelligent collectives and sold by aggressive sales forces".

Hij waarschuwt dat we niets hebben om ons te behouden voor deze radicale verandering in denken. Er is geen training in het veranderende wereldwijde sociaal en collectief bewustzijn. De eerste slachtoffers zullen diegene zijn die geen idee hebben dat de overheersers gebruik maken van deze nieuwe psychologische technologieën. De Kerckhove is zich er dus van bewust dat het nieuwe tijdperk wat ons te wachten staat niet alleen rozengeur en maneschijn is.

Vergroot

skinOfCultureCouv.jpg -

1-895897-45-9

5.1 KER 1