book: Richard Wise 1 dec 1999

Multimedia

A Critical Introduction

Zijn nieuwe media technologieën ontworpen om de burgers beter te informeren en nieuwe welvaart te creëren?

Een naslagwerk over nieuwe media met name op het gebied van de toepassing van computer-technologie voor bestaande omroeptechnieken en transmissie van telecommunicatie. De snelle groei van multimedia technologieën zoals internet, e-mail en digitale televisie is een voorbode van een nieuw informatie tijdperk waarin voor elke individu wat wils te vinden is. Burgers kunnen hierdoor betere geïnformeerd worden en er kan een nieuwe rijkdom worden gecreëerd. Maar zijn mediatechnologieën echt ontworpen om deze utopische ideeën na te streven?

Het boek geeft historische, culturele en politieke achtergronden in relatie tot de ontwikkeling en opmars van de multimedia, zowel als technologie en concept.

Vergroot

Voorkant Multimedia -

228

0-415-12151-5

4.2 WIS