Verzetjenu!

Gastsprekers en kunstenaars vertellen over vormen van verzet

4 mei 2011

Op 4 mei vertellen gastsprekers en kunstenaars over nieuwe en opvallende vormen van verzet. Voor hun werk onderzochten zij strategieën en uitingen waarin verzet zich voordoet. Fotografie, tekeningen, verhalen en nieuwe media. Reserveer een plekje.

Vergroot

GO AWAY/ LEAVE - Image provided by Foundland. Foundland

Programma

Vier lezingen over verzet.

* Merijn Oudenampsen en Matthijs Ponte: De Stem van Kambiz Roustayi

Op zes april jongstleden stak de Iraanse asielzoeker Kambiz Roustayi zichzelf in brand voor het Monument op de Dam; een dag later overleed hij aan zijn verwondingen. Roustayi trad daarmee in de voetsporen van de Tunesiër Mohamed Bouazizi die in december de opstand in de Arabische wereld initieerde met zijn dramatische zelfverbranding. In de Nederlandse publieke opinie werd de politieke protestdaad van Roustayi echter niet als zodanig erkend, maar gereduceerd tot de wanhoopsdaad van een suïcidale man. In deze lezing zullen Merijn Oudenampsen en Matthijs Ponte proberen recht te doen aan de stem van Roustayi en de bekenis van zijn handelen proberen te achterhalen.

Vergroot

Syrian Flag - Image provided by Foundland.

* Masha Matijevic: Transitoir, onderzoek naar een vergeten geschiedenis

Op 13 februari en 14 september 1942 kwamen 25 park-, plein- en straatnamen te vervallen in Amsterdam. Deze waren vernoemd naar Joodse mensen, nog in leven zijnde leden van het Koninklijk huis, en sociaal democraten. Een verordening uitgegeven door de bezetter. Per 18 mei 1945 werden de naamsveranderingen weer teruggedraaid. Vandaag de dag is het een vergeten moment uit de geschiedenis tijdens de bezetting. Straatnamen weerspiegelen de historie van een stad. Transitoir staat stil bij de poging deze namen voorgoed uit de geschiedenis te wissen.

Transitoir is een initiatief van Masha Matijevic. Haar onderzoek leidt ons door de verschillende straten, pleinen en parken en belicht de betekenissen van hun namen en de tijdelijke verandering die daar heeft plaatsgevonden. Zij raadpleegt archieven en de herinneringen van bewoners om sporen te achterhalen over deze naamswijzigingen. Hiermee wil zij een (vergeten) gebeurtenis onder de aandacht brengen en toont daarmee de geschiedenis van onze directe leefomgeving waarmee wij dagelijks (onbewust) in contact komen.

Vergroot

AIL FARZAT- Dagelijks op facebook - Image provided by Foundland.

* Richtje Reinsma: Hoe en waarom ga je over tot verzet?

Richtje Reinsma wordt gefascineerd door dappere mensen die zich durven verzetten. Zelf weet ze meestal niet goed hoe ermee te beginnen. Onlangs maakte ze voor het eerst werk met een politiek kritische lading: Memories of Aleppo 2004. Tekeningen en tekstfragmenten gebaseerd op herinneringen aan de periode waarin ze zes jaar eerder in Aleppo, Syrië meewerkte aan een kunstfestival, als assistent van de tegendraadse directeur Issa Touma, een schoolvoorbeeld van een dapper mens. Toen ze Memories of Aleppo 2004 afgelopen herfst in Aleppo exposeerde op het International Women’s Art Festival, werd het werk tijdens de opening door de autoriteiten verwijderd. Ook het werk van de Mexicaans-Amerikaanse kunstenares Erika Harrsch werd gecensureerd.

Richtje en Erika reageerden heel verschillend op de censuur: Richtje hield zich gedeisd en wilde eerst weten wat er aan de hand was, Erika verzette zich meteen en schopte een rel. Tijdens Verzetjenu! probeert Richtje te achterhalen hoe het komt dat je naar verzet kan verlangen maar er toch niet toe overgaat, en of dat erg is, en of je daar verandering in zou kunnen brengen.

Vergroot

Internet (protest) nieuws kanalen - Image provided by Foundland.

* Foundland: De Arabische Lente

ثورة فيسبوكية

Eind februari verspreidde de Arabische lente zich tot Syrië. Naast de demonstraties en gewelddadige onderdrukking op straat, vond een tweede opstand plaats op internet en sociale netwerken. Foundland (Dirk Vis, Ghalia Elsrakbi en Lauren Alexander) toont hoe een voor ons grotendeels onzichtbare opstand zich heeft gemanifesteerd: met de opkomst van anonieme nieuwskanalen, met de ontmaskering die volgt op plotseling extreem geworden verhoudingen tussen vriend en vijand, met profile pictures die je – of je nu wilt of niet – in een politiek kamp duwen.

Vergroot

impressive talks and screenings - Mar-Ina Uhrig

Vergroot

Ghalia Elsrakbi - picture taken during 'verzetjenu' on 4. may at the Mediamatic Bank Mar-Ina Uhrig

Meer informatie

Deuren open: 20:05. Locatie: Mediamatic Bank, Vijzelstraat 68 Amsterdam. Toegangsprijs: €5,-. Studenten krijgen 50% korting op vertoon van studentenpas. Reserveer bovenaan deze pagina. Voertaal: nederlands.