book: Ib Bondebjerg 1 jan 2000

Moving Images, Culture and the Mind

Dit onderzoek presenteert historische en hedendaagse case studies, analyses, en theoretische perspectieven op bewegende beelden uit verschillende historische perioden.

Sinds de opkomst van de bioscoop aan het einde van de negentiende eeuw zijn bewegende beelden van toenemend belang geworden voor zowel de cultuur als de samenleving. Het bepaalt onder andere de manier waarop we omgaan met de realiteit en met elkaar. Met de komst van de televisie in de jaren 60 en de opkomst van computers en de informatiemaatschappij in de jaren 80 is onze cultuur sterk beïnvloed door visuele media.

Dit boek presenteert historische en hedendaagse onderzoeken, analyses en theoretische perspectieven op dit gebied van bewegende beelden. De artikelen gaan over verschillende historische perioden, voorbeelden zijn afkomstig van de klassieke Hollywood films, het post-klassieke Hollywood tijdperk, klassieke en moderne Europese films, non-fictie en documentaire vormen in film en televisie, esthetische vormen van een nieuw gedereguleerd tijdperk van televisie en de computer en de digitale revolutie van de media.

Deze studies dragen bij in het begrijpen van de rol van de media in onze moderne visuele cultuur, de rol van deze media voor een bepaald sociaal en cultureel publiek en de emotionele reactie en interactie tussen verschillende media en media genres.

Daarnaast wordt de vraag gesteld hoe de media en bewegende beelden van invloed zijn op de cultuur en de geest. De theorieën laten belangrijke interdisciplinaire ontwikkelingen zien in film- en mediastudies, culturele studies, publiek- en receptiestudies en bieden een psychologisch en cognitief perspectief. Het laat dus zien hoe verschillende methoden en theorieën in film- en mediastudies elkaar aan kunnen vullen, in plaats van ze te benaderen als verschillende wetenschappelijke werelden en denkbeelden.

Vergroot

(nomen nescio) -

255

1 86020 573 9

5.1 Bon