book: Richard Dienst 1 jan 1994

Still life in Real Time

Theory after Television

Dienst verkent de uitdaging die de televisie heeft geboden in relatie met hedendaagse ideeën over cultuur, technologie en media.

Er wordt op verschillende manieren over televisie gedacht: een extreme stortvloed van beelden, een apparaat dat nieuwe sociale contacten kan creëren en een oneindige stroom van berichten uitstoot of een geweldige uitvinding van onze tijd. Dienst houdt zich bezig met al deze mogelijkheden en of de komst van de televisie bestaande ideeën over cultuur, technologie en media heeft verandert.

Vijf theoretische projecten beiden het raamwerk voor het boek. Dit zijn de ideeën over culture studies in de traditie van Raymond Williams, Marxistische politieke economie, het existentialisme van Heidegger, deconstructie van Derrida en een postmodernistische benaderingen van beelden geïnspireerd op Gilles Deleuze. Dienst trekt lessen uit televisieprogramma's als Twin Peaks en Crime story, televisie evenementen als de golfoorlog en tv persoonlijkheden als Madonna. Hij is zo in staat om een inzicht te creëren in de aard van dit medium en de theorieën die door televisie beïnvloedt zijn.

Dit varieert van de eerste theoretici die de televisie zagen in het licht van een nieuwe wereldwijde gemeenschap, diegene die het simpelweg zagen als een consumptiemiddel en mensen die bang waren voor de macht van de televisie en de consequenties die dit kon hebben voor het individu. Dienst geeft een beeld van de invloed van de tv op de filosofie en op de diepste niveaus van onze hedendaagse ervaringen.

Vergroot

Voorkant Still Life in Real Time -

0-8223-1466-5

5.1 DIE