article Daniëlle de Jong

Netwerk CS stopt na 2008

pakt u het stokje over?

Wellicht heeft u het al gehoord, Netwerk CS zal na 2008 ophouden te bestaan. Niet omdat we overwerkt zijn of er genoeg van hebben, niet omdat diversiteit overbodig is geworden. Simpelweg om dat wij ervan overtuigd zijn dat het werken aan diversiteit in de culturele sector toe is aan een volgende stap.

Netwerk CS is eind 2001 opgericht met de volgende uitgangspunten: “Diversiteit is noodzakelijk vanwege de verbindende rol van cultuur, legitimiteit en continuïteit van culturele instellingen. Er is expertise met betrekking tot diversiteit binnen de culturele sector maar deze wordt niet geborgd noch gedeeld”. De opdracht om de aanwezige kennis over diversiteit in de culturele sector te laten stromen en organisaties uit te dagen te gaan experimenteren met diversiteit hebben we in onze ogen niet gek gedaan. Er staat inmiddels een netwerk van bijna 1000 leden met kennis over diversiteitsprocessen. Een netwerk dat bestaat uit programmeurs, marketeers, conservatoren, directeuren, journalisten, specialisten, talentontwikkelaars enz enz.

Om als culturele sector de volgende stap te nemen op weg naar een cultuursector waarin diversiteit als vanzelfsprekend is ingebed - zijn er in ieder geval meer en voor een deel ook andere dingen nodig. Om dat mogelijk te maken, doen wij als Netwerk CS een stapje terug, en dragen wij onze kennis, ervaring, onze methodieken en instrumenten met veel genoegen over aan de plekken waar het moet gebeuren: aan de fondsen, de sectorinstituten, en aan culturele organisaties zowel binnen de basisinfrastructuur als daarbuiten. In de hoop en verwachting dat diversiteit zal bloeien binnen al die organisaties.

Lees voor meer achtergondinformatie de column in de Boekman: De Kunstlobby, voorjaar 2008 Stoppen jullie? Het begint pas net!.