Victor David

Kunst en Platteland

Tweede intervisie bijeenkomst CAL-XL

8 jul 2011

De tweede netwerk- en intervisiedag van CAL-XL onder leiding van Merlijn Twaalfhoven vindt plaats in Friesland. Deze studiedag voor kunstenaars en makers wordt georganiseerd in een samenwerking van Kunst in de Wereld, CAL-XL, Cultuur en Ondernemen, Kunstfactor, Fryslan 2018 en Tryater.

We nodigen je van harte uit voor deze bijeenkomst op vrijdag 8 juli van 10.30 - 17.30 uur in Leeuwarden.

In deze bijeenkomst kunnen ervaren en prille makers nieuwe inspiratie en kennis opdoen en dilemma’s die ze tegenkomen in hun werk onderzoeken in gerichte intervisiegroepen. Met stevige discussies, een scherpe inleiding, nieuwe ontmoetingen en lekker eten en drinken. Ook jouw concrete project kan hier door collega’s worden onderzocht en van waardevol advies worden voorzien.
's Avonds is het mogelijk de voorstelling Fan de stêd en it libben van Tryater te zien in Techum.

Het thema van deze dag is ‘Kunst en platteland’. Wat zijn specifieke kenmerken, krachten en valkuilen bij ruraal werken? Wat zijn de invloeden van een veranderend landschap op kunstprojecten? Op welke manier betrek je amateurkunstenaars in projecten? Hoe krijg je publiek op soms verafgelegen locaties? Welke ervaring is er opgedaan in Friesland, en gaat het in andere provincies op soortgelijke wijze? Sprekers en makers die hun dilemma’s zullen delen worden binnenkort bekend gemaakt.

Gastheren zijn Fryslan 2018 en Tryater. Meer sprekers en makers die hun dilemma’s zullen delen worden binnenkort bekend gemaakt.

De dag is bedoeld voor alle kunstenaars en makers en voor alle organisaties die daarmee werken.

Datum / N.B. gewijzigd!: vrijdag 8 juli 2011
Plaats: Leeuwarden, Tryater
Tijd: 10.30 – 17.30 uur
Kosten: € 35,- / studenten € 15,- (inclusief lunch)

Je kunt je aanmelden via deze link op de website van Kunstfactor:
Na aanmelding krijg je nader bericht over de exacte locatie en de dagindeling.

We zouden het op prijs stellen als je ook andere kunstenaars en makers hiervan op de hoogte brengt.