book: Stuart Barnett 1 jan 1998

Hegel after Derrida

Hegel after Derrida biedt niet alleen een broodnodig inzicht in het belang van Hegel en het belang van van Derrida's werk op Hegel, maar ook op de fundamenten van het postmoderne en deconstructivistische gedachtegoed.

Deze elf essays leveren een belangrijke bijdrage op het terrein van het verkrijgen van een alomvattend beeld van de plaats van Hegel in het deconstructivisme van vandaag de dag. Het boek bevat bijdragen van: Stuart Barnett, Robert Bernasconi, Simon Critchley, Suzanne Gearhart, Werner Hamacher, Heinz Kimmerle, Jean-Luc Nancy, John H. Smith, Kevin Thompson, Andrzej Warminski.

Vergroot

Voorkant Hegel after Derrida -

356

0-415-17105

5.2 BAR