Exhibition:

Meta_bolus

door Saša Spačal en Mirjan Švagelj

20 feb 2020
3 aug 2020

Van Februari tot Augustus stond de biotechnische installatie ‘Meta_bolus’ van Saša Spačal en Mirjan Švagelj bij ons. 

Meta_bolus belicht het metabolische proces als een wisselwerking van bepaalde bolussen of doseringen die de verhouding tussen stoffen definieert als gunstig of nadelig. De Streptomyces bacteriën in de installatie geven een verleidelijk geosmine aroma af; een snuifje kan de herinnering aan een bos na regenval oproepen. De geur van natte bladeren is verweven met de geschiedenis van menselijke resistentie tegen antibiotica. In het Anthropoceen worden middelen ondergedompeld in de metabolische flow waarbij farmacologische doseringen asymmetrisch uitgewisseld worden. De menselijke soort is geen uitzondering en niet-selectieve farmacologische nalatigheid kan dodelijke gevolgen hebben. Kunnen mensen de toenemende resistentie tegen antibiotica ruiken?

Vergroot

Installation shot of Meta_bolus - Photo by Karoline Prica

meta- /ˈmɛtə/ combining form / afgeleid van het Griekse μετά- voor na of voorbij.

  1. In de zin van een verandering van positie of toestand.
  2. In de zin van achter, na of voorbij.
  3. In de zin van iets van een hogere of secundaire orde.
  4. (in scheikunde) In de betekenis van vervanging van twee koolstofatomen gescheiden door een benzeenring, bijvoorbeeld in 1,3 posities.
  5. (in scheikunde) In de zin van een samenstelling door uitdroging ontstaan.


bolus /ˈbəʊləs/ zelfstandig naamwoord

  1. Een enkele dosis van een drug of andere medicinale voorbereiding die in een keer wordt toegediend.
  2. Een kleine ronde massa of stof, met name gekauwd eten op het moment van doorslikken.
  3. Een bolus is een Zeeuws zoet gebak van Joodse oorsprong. Wordt gemaakt door deeg in spiraalvorm te bakken te bestrooien met suikerstroop en kaneel. De bolus werd voor het eerst in Zeeland gemaakt in de eerste helft van de 17e eeuw.
  4. Synoniem van poep in Zeeland.

 

“Metabolism circulates and generates novelty in all strata matter/culture.” – Myra Hird

Biotechnological installation ‘Meta_bolus’ exposes the planetary metabolic process as an exchange of certain boluses or doses that define relationships between agents as either beneficial or adverse. The Streptomyces bacteria in the installation emit a seducing geosmin aroma, a single sniff of which can evoke the memory of a forest after rain. The aroma of wet leaves is intertwined with the history of human resistance to antibiotics. In the Anthropocene agents are immersed in the planetary metabolic flow in which pharmacological doses are asymmetrically exchanged. Humans are no exception and our non-selective pharmacological negligence can result in deadly consequences. Can humans smell the rising resistance to antibiotics?

Meta_bolus, 2017
Saša Spačal, Mirjan Švagelj

The program of Kapelica Gallery is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Department of Culture of the Municipality of Ljubljana.ordpress.com

Vergroot

Banner Stimuleringsfonds, Mondriaanfonds en AFK - AFK Stimuleringsfonds Mondriaanfonds