Tobias Servaas, Willem Velthoven

Een sterke culturele basisinfrastructuur

Felicitaties aan nieuwe instellingen

Op 4 juni 2020 presenteerde de Raad voor Cultuur aan minister Van Engelshoven zijn advies over de Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Met dit advies geeft de Raad de culturele sector een enorme boost. Veel meer creatieve instellingen dan voorheen kunnen rekenen op rijkssubsidie: maar liefst 55 instellingen zijn nieuw.

Mediamatic wil graag alle nieuwe leden van de basisinfrastructuur in de creatieve industrie van harte feliciteren! 

Vergroot

Het publiek voelt aan Naja Ryde Ankarfeldts microbial skin tijdens de Biotalk - The microbial skin is created by Naja Ryde Ankarfeldt Tijdens de Biotalk valt er ook dikwijls veel te voelen, proberen en proeven. Los van de verhalen van de sprekers kunnen vaak hun producten ook ervaren worden. Margherita Soldati

Ook Mediamatic deed een aanvraag voor subsidie vanuit de culturele basisinfrastructuur. Deze is niet gehonoreerd. Daar rekenden we ook niet op. We hebben de aanvraag gedaan omdat we vinden dat ook Mediamatic bij de culturele basisinfrastructuur van Nederland hoort. Het financiële tekort dat binnen die regeling bestaat, vinden we betreurenswaardig. In die context, begrijpen we dat de Raad voor andere (met name niet-Amsterdamse) instellingen heeft gekozen. Onze aanvraag was een principekwestie, omdat we vinden dat er geld zou moeten zijn voor iedere culture instelling die van belang is voor ons land.

Daarnaast hebben we bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een meerjarige subsidie-aanvraag gedaan. We koesteren goede hoop dat we deze zullen ontvangen. We zijn ontzettend blij met de nieuwe koers van het Stimuleringsfonds, dat nu ook instellingssubsidies verstrekt. Daardoor kan nu ook experimenteel onderzoek gestimuleerd worden.

We hebben geen reden tot zorgen en zijn blij dat er dankzij de Raad van Cultuur en het Stimuleringsfonds ruimte ontstaat voor de sector en onze partners. Ook Mediamatic zal van de boost van de Raad van Cultuur profiteren. 

Dutch Design Week, GOGBOT, State of Fashion, Het Nieuwe Instituut, Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, Waag Amsterdam en Framer Framed: gefeliciteerd!