Living Tower Talk #5

De Stad als Dierentuin

met Thijs de Zeeuw & Atze van der Goot

23 feb 2024

Hoe kunnen mens, dier en plant samenleven in de stad en welke rol spelen kunst en ontwerp hierin? Dit keer gaan we in gesprek met Thijs de Zeeuw, bekend van onder andere het ontwerp van de nieuwe leeuwenverblijven in ARTIS, en stadsecoloog Atze van der Goot. 

Vergroot

Living Tower Talks promotional banner -

Kunstenaar Arne Hendriks bouwt rondom Mediamatic al 4 jaar duiventorens van levend oesterzwam-mycelium. Maar wat betekenen ze eigenlijk voor de stad en in hoeverre dragen ze bij aan onze ambitie om een natuur-inclusieve relatie met de omgeving aan te gaan? We vragen het Thijs de Zeeuw die de nieuwe olifanten en leeuwenverblijven in Artis heeft ontworpen, en stadsecoloog Atze van der Goot. 

Vergroot

Arne Hendriks with tower "Gentle" - The tower is clearly showing three stages of mycelium: the oldest, brown mycelium bricks at the bottom, and the new yellow ones at the top. An unpredictable nature manifests itself as the tower is about to fall over. Mily Boogaarts

De stad is gebouwd voor mensen, maar ontelbare planten- en diersoorten vinden er ondanks onze planningswoede en regeldrift toch een plekje om te aarden, nestelen of voedsel te vinden. Een zingende merel of een verdwaalde stokroos wordt vaak gewaardeerd, maar wat als we de stad als een dierentuin zien? Waar we de openbare ruimte ontwerpen voor mens én dier? Waar je je realiseert wat samenleven inhoudt: ruimte maken en ruimte delen.

Tijdens deze avond bekijken we de levende mycelium torens van Arne Hendriks als dierenverblijf en kijken we wat we kunnen leren van de dierentuin voor het ontwerpen van de stad.

De maandelijkse Living Tower Talk, gecureerd in samenwerking met duiventorenmaker Arne Hendriks, is een gezamenlijk leerproces. Het neemt ons mee op een ontdekkingsreis waarbij de bestemming niet van tevoren vastligt en de koers ontstaat tijdens de gesprekken.


Vergroot

Thijs de Zeeuw - Landscape architect and nature-optimist.  Foto: Anneke Hymmen

Thijs de Zeeuw is landschapsarchitect en natuur-optimist. Hij ontwerpt omgevingen waarin zowel mensen als niet-mensen kunnen samenleven. Hij droomt van multi-species samenlevingen waarin mensen dieren als andere mensen beschouwen, net zoals we dat doen met onze mede homo sapiens. De afgelopen acht jaar ontwierp Thijs verblijven voor ARTIS. Ontwerpen voor 'een klant waarmee je niet kunt praten' is een steeds weer boeiende uitdaging gebleken. Het heeft hem meer en meer bewust gemaakt van het perspectief van 'de ander'.

Vergroot

Atze van der Goot - Spreker tijdens Living Tower Talk #5 Atze van der Goot is ecoloog bij de provincie Noord-Holland, waar hij zich veel bezighoudt met verbinden en ontsnipperen van het landschap. In zijn vrije tijd doet hij onderzoek met wildcamera’s naar de verspreiding van diersoorten in en rond Amsterdam. Zo ontdekte hij samen met zijn compagnons van @020Wildlife de eerste otter in Amsterdam op de wildcamera.Atze van der Goot is ecoloog bij de provincie Noord-Holland, waar hij zich veel bezighoudt met verbinden en ontsnipperen van het landschap. In zijn vrije tijd doet hij onderzoek met wildcamera’s naar de verspreiding van diersoorten in en rond Amsterdam. Zo ontdekte hij samen met zijn compagnons van @020Wildlife de eerste otter in Amsterdam op de wildcamera.

Informatie

Vrijdag 23 februari
18:00 - 19:00 
Prijs (inc. maaltijd) €11,00
Student, kunstenaar, Stadspas (inc. maaltijd) €7,50

Tickets