7.

Doors of Perception 1

De CD-Rom

5 mrt 2024
30 sep 2024

Deze CD-ROM is het interactieve verslag van de eerste Doors of Perception conferentie in 1993. Mediamatic initieerde samen met het Nederlands Design Instituut Doors of Perception: een serie baanbrekende conferenties over de culturele en maatschappelijke uitdagingen van de interactieve media. Deelnemers uit zeer uitleenlopende disciplines kwamen bijeen om onderzoek te doen naar de culturele en economische uitdagingen van interactiviteit, de rol van design bij het omzetten van informatie in kennis, de uitdagingen van ‘slimme objecten’ en ‘slimme ruimtes’.

Vergroot

People Checking out the Doors of Perception - Jada Maij

De DoPRom
De DoPRom werd gepubliceerd in het Storage Mania-nummer (Vol 8 #1) van het Mediamatic Magazine in de zomer van 1994. De CD-ROM werd ontvangen als een baanbrekend voorbeeld van nieuw interface design en won internationaal vele prijzen. Op dit moment kun je in de foyer van het Nieuwe Instituut in Rotterdam een presentatie zien rondom het archief van de Doors of Perception conferenties. De interactieve CD-Rom presenteert de proceedings van de eerste Doors of Perception conferentie, waarin de toekomst van informatietechnologie en multimediaontwerp werd verkend aan de hand van 8 hoofdthema's. Nu, 30 jaar technologische vooruitgang later, nodigen we je uit om de revolutionaire ideeën te komen ontdekken die ontstonden in de tijd dat het internet steeds toegankelijker werd voor het publiek. De toekomst is nu.

Doors of Perception Conferentie 
Doors of Perception was een serie conferenties over design, technologie en de toekomst. De eerste conferentie, een samenwerking tussen het Nederlands Ontwerp Instituut en Mediamatic, werd gehouden in Amsterdam in oktober 1993 in het RAI congrescentrum. Het was een baanbrekende conferentie waar vooraanstaande denkers op het gebied van grafisch en industrieel ontwerp, architectuur, informatietechnologie, filosofie, computerwetenschap, het bedrijfsleven en de media bijeenkwamen om na te denken over de culturele en economische uitdagingen van interactiviteit, de uitdaging van "slimme objecten" en "slimme ruimte" nu computers en communicatie steeds meer doordringen in de omgeving en de rol van ontwerp bij het omzetten van informatie in kennis en binnen nieuwe vormen van industriële organisatie. 

Archives at Risk: Seeking Shelter
In de foyer van het Nieuwe Instituut in Rotterdam is nu een presentatie te zien rondom het archief van de Doors of Perception conferentie. Het is de vierde installatie van de campagne Archives at Risk: Seeking Shelter, waarin het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur aandacht vraagt voor het probleem dat zonder landelijk beleid en structureel budget veel designarchieven verloren zullen gaan. Het archief bevat waardevolle informatie die licht werpt op deze bijzondere periode van technologische innovatie in de jaren negentig, zowel in Nederland als internationaal. Lees meer over de presentatie op de website van Nieuwe Instituut.


Check de Archives at Risk podcast hier: link
Vergroot

Doors of Perception CD-ROM - Mediamatic Magazine Vol. 8 The DoPRom was published in the Storage Mania issue (Vol 8  #1)  of the Mediamatic Magazine in the summer of 1994. The interactive CD-Rom presents the proceedings of the first Doors of Perception conference, exploring the future of information technology and multimedia design under 8 main themes.

Vergroot

Doors of Perception CD-rom - Mediamatic Doors of Perception, was a series of conferences relating to design, technology and the future.  The first conference, a collaboration between the Netherlands Design Institute and Mediamatic, was held in Amsterdam in October 1993 at the  RAI convention center. It  was a groundbreaking conference at which leading thinkers from the fields of graphic and industrial design, architecture, information technology, philosophy, computer science, business and media assembled to consider the culture and…

Vergroot

Alya & Clemens browsing doors of perception -

Vergroot

Alya & Clemens chilling behind the pc -

Vergroot

Behind the shoulder shot, Doors of Perception -

Vergroot

Mediamatic vol 8#1 Storage Mania front cover - The Storage Mania Issue used images found in the internet. That was a rather new thing in 1994. Also it contained the Doors of Perception CD-rom in a round cut out. The design is by Willem Velthoven Willem Velthoven

Vergroot

Archives at Risk - Doors of Perception - Mediamatic & Het Nieuwe Instituut Doors of Perception, was a series of conferences relating to design, technology and the future.  The first conference, a collaboration between the Netherlands Design Institute and Mediamatic, was held in Amsterdam in October 1993 at the  RAI convention center. It  was a groundbreaking conference at which leading thinkers from the fields of graphic and industrial design, architecture, information technology, philosophy, computer science, business and media assembled to consider the culture and…

Vergroot

Someone Checking out the Doors of Perception - Jada Maij

Vergroot

People Checking out the Doors of Perception - Jada Maij