project

Mentoring in de Cultuur

Het succesvolle mentoringprogramma dat Netwerk CS samen met Carrières en Barrières aanbiedt gaat weer van start. Mentoring in de Cultuur is een programma waarin ervaren professionals worden gekoppeld aan jonge vrouwen en mannen die ambities hebben in de cultuur. Aan de hand van de persoonlijke carrièrevraag van de mentees worden duo’s gevormd.

Het programma bestaat voor mentor én mentee uit mentorgesprekken, intervisie- en supervisiebijeenkomsten en een training. Zowel de mentees als de mentoren krijgen vooraf een training om de mentoring zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Met Mentoring in de Cultuur bevorderen we doorstroom van mensen die zich inzetten voor meer diversiteit in de culturele sector naar hogere invloedrijke functies binnen de kunstwereld. Uitwisseling van zienswijzen tussen verschillende generaties en nationaliteiten
Het bewust worden van gender- en diversiteitsvraagstukken die een rol spelen bij carrièreontwikkeling. Verankering en sponsorship binnen de culturele wereld zichtbaar maken door het delen van elkaars netwerk. Uitbreiding geven aan het culturele - en eigen netwerk.