project

Building Stones

Een mentorproject en een kennis/netwerkprogramma ineen voor de erfgoedsector gericht op jonge erfgoedtalenten

Building Stones is het vervolg op het programma Stepping Stones. Building Stones is samenwerking tussen Erfgoed Nederland, DIV-management en Netwerk CS, en beoogt met dit programma het hoger kader van de personeelsbestanden in de erfgoedsector te “kleuren”. In deze sector, bestaande uit musea, archieven, archeologie- en monumenteninstellingen liggen veel kansen voor talenten en professionals met een dubbele culturele achtergrond. Die kansen probeert Building Stones in kaart te brengen.

Vergroot

Flyer Building Stones -

Daarnaast zien we in o.a. het bedrijfsleven dat nieuwe strategieën worden ontwikkeld om diversiteit binnen de eigen organisatie gestalte te geven. Building Stones wil behalve het creëren van kansen voor nieuw talent ook de interculturele competenties en kennis over diversiteit binnen de erfgoedsector zelf een impuls te geven. Het Building Stones programma is gestart in december 2007 en wordt afgesloten tijdens de ESTAFETTE op 19 november 2008.