book: Ingrid Commandeur

Robert Smithson, Art in Continual Movement

Edited by Ingrid Commandeur and Trudy van Riemsdijk-Zandee

In Robert Smithson: Art in Continual Movement staat de Amerikaanse kunstenaar en grondlegger van de Land Art, Robert Smithson, centraal, die in de jaren zestig en zeventig een cultstatus verwierf in de internationale kunstscene. In 1971 bracht hij in het kader van de tentoonstelling Sonsbeek buiten de perken het beroemde Land Art kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill (Emmen, Drenthe), tot stand. Het is één van Smithsons enige drie bewaard gebleven Land Art werken ter wereld. Dit boek brengt voor het eerst een complete selectie archiefmateriaal samen – foto's, filmopnamen, tekeningen, teksten en brieven – gerelateerd aan Broken Circle/Spiral Hill, verspreid over verschillende archieven in Nederland en de V.S.

  • Deze publicatie is te koop voor €39.95 in de Museumwinkel van Museum de Paviljoens

Hardcover, Engels, 2011
Uitgeverij Alauda Publications
ISBN: 978-90-815314-8-1

Mede mogelijk gemaakt door:
SKOR | Stichting Kust en Openbare Ruimte, Land Art Contemporary
en van het Mondriaan Fonds, LEADER, Gemeente Emmen en Provincie Drenthe
Robert Smithson: Art in Continual Movement is onderdeel van Land Art Contemporary

A Contemporary reading:
Models of Spectatorship - Art, Research, Ecology - Documentation - Museum, Media - Society - The Cinematic