book:

Boekman 61

Het museum van de toekomst, 16e jaargang, herfst 2004

In de nieuwe Boekman artikelen over de toekomst van het kunstmuseum van Janneke Wesseling en Tiziana Nespoli & Arnoud Odding, een pleidooi van Nanda van den Berg voor een modemuseum, Francisco van Jole over de mogelijkheden van een virtueel museum, de toekomstvisie van een aantal directeuren van grote musea als Bijmans Van Beuningen te Rotterdam en het Bonnefantenmuseum te Maastricht door Anita Twaalfhoven, de blik van vrouwen in de museumwereld door Ineke van Hamersveld. In columns geven jonge museumdirecteuren als Macha Roesink en Stijn Huijts en journalisten als Olav Velthuis en Ron Kaal hun visie op de taak van het museum van de toekomst, en verschillen Jan Vaessen en Susan Legêne van mening over de noodzaak van een nationaal historisch museum. De multiculturele dimensie van het museum van de eenentwintigste eeuw is onderwerp van de bijdragen van Dineke Stam, Jette Sandahl en Lola Young en van het gesprek tussen staatssecretaris Medy van der Laan en Tweede-kamerlid John Leerdam.

Eindredactie: Mans Kuipers
Zestiende jaargang, herfst 2004
ISSN: 1571-5949