Project geselecteerd om te pitchen tijdens Kom je Ook Ida van der Lee

Allerzielen Alom

de doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben

De dood is in onze samenleving verweesd geraakt. De verhalen en herinneringenvan de doden gaan verloren omdat in onze cultuur eigentijdse rituelen ontbreken.
Met Allerzielen Alom herneemt kunstenaar Ida van der Lee een oude traditie en laat het aansluiten bij de behoeftes van nu. Een keer per jaar een feest voor de doden waarbij de kunst als middel wordt ingezet. Elke bezoeker is deelnemer, iedereen heeft wel doden te herdenken. Op lichte en speelse wijze voeren mensen een ritueel uit dat hen weer verbindt met de overledenen.
Gemeenschappen, amateurkunstenaars en nabestaanden zijn al langer bezig om deze avond tot een succes te brengen.
In vijf jaar tijd zijn er ruim 40 vieringen geweest en kwamen er 33.000 bezoekers die telkens zeer diep geraakt zijn. Ida van der Lee wil dat het een traditie wordt waar iedereen aan deel kan nemen. Ze wil de kennis ervaringen delen overdragen aan nieuwe kunstenaars en organisatoren. Ze wil de betekenis van de begraafplaats als openbare ruimte waar persoonlijke verhalen en gedeelde gevoelens elkaar kunnen ontmoeten terugvinden.

Het project Allerzielen Alom, is er op gericht om de recent gegroeide praktijk op het gebied van Allerzielen Alom continuïteit en verbeelding te geven. Onze ervaringen van vijf jaar Allerzielen Alom, willen we overdragen aan nieuwe kunstenaars en organisatoren die als kunstenaar, regisseur, of inspirator kunnen optreden. We willen een reeks cursussen en masterclasses opzetten waar de kunstwereld, maatschappelijk werk, pastorale zorg en uitvaartbranche elkaar ontmoeten ten einde te experimenteren met nieuwe concrete rituele vormen van rouwverwerking en onze dodencultuur een vernieuwende impuls te geven.
Afgelopen vijf jaar hebben we gezocht naar nieuwe vormen van rituelen op begraafplaatsen ter gelegenheid van Allerzielen. Het bleek te voorzien in een grote behoefte. Inmiddels heeft de praktijk van Allerzielen zich over het gehele land uitgebreid. Er is wel de behoefte om daarbij gebruik te blijven maken van de poëtische kracht van experimentele kunst. Dat is dan ook de reden dat er behoefte is aan overdracht tussen kennis en ervaring tussen de hierboven genoemde werkvelden.

Vergroot

Gedekte tafel bij graf. Fotografie Max Linsen - In 2005 heeft een nabestaande een bijzondere sfeer bij het graf van haar man gecreeerd. Een tafel met de appels van de boom die ze samen hadden geplant. Op de achtergrond zitten vrienden en familie en vertellen elkaar verhalen. De Nieuwe Oosterbegraafplaats. Ida van der Lee

Een aantal concrete doelen spelen een grote rol.
1. Het voortzetten van herdenkingsrituelen in de periode van Allerzielen op begraafplaatsen omdat er vraag naar is.
2. Het terugvinden van de betekenis van de begraafplaats als openbare ruimte waar persoonlijke verhalen, gedeelde gevoelens en ideeën elkaar kunnen ontmoeten.
3. Het openhouden van de verbeelding om persoonlijke gevoelens en verhalen op een nieuwe manier naar buiten te brengen in plaats van opgesloten te raken in bestaande clichés.
4. Het overdragen, delen en uitbreiden van kennis en ervaring.
5. Het starten van een virtueel inspiratieplatform rond Allerzielen Alom voor het uitwisselen en delen van opgedane kennis en ervaring.
6. Het opzetten van een netwerk en database van deskundigen die uitgezonden kunnen worden. Dit zijn kunstenaars, regisseurs en organisatoren die opgeleid zijn en ervaring hebben opgedaan met Allerzielen Alom.

Allerzielen Alom is voor diverse doelgroepen
- nabestaanden om hun doden te herdenken,
- kunstenaars om eigenzinnige rituelen te ontwerpen,
- uitvaartbranche om service te verlenen aan hun klanten,
- erfgoed sector om hun erfgoedlocatie tot leven te brengen,
- amateurkunstenaars om hun creativiteit of muzikaliteit in te zetten,
- gemeenschappen om hun overledenen te eren,
- onderzoekers om te kijken hoe de dood leeft,
- religie om hun oude rituelen een nieuwe jas te geven
- welzijnssector omdat deze rituelen een helende werking hebben

Innovatieve kracht van Allerzielen Alom
1. Het vinden van een manier om een nieuw concept in de kunst continuïteit te geven en een overdraagbare methodiek te ontwikkelen. Het vertalen van het concept Allerzielen Alom naar een opleidingsvorm.
2. Deze opleiding organiseren in een samenwerking tussen kunstenaars, opdrachtgevers en publiek: kunstenaars, uitvaartbranche, pastorale en maatschappelijke zorg en nabestaanden. Het betreft een netwerk waarbij zeer onverwachte combinaties worden mogelijk gemaakt met de mogelijkheid om tot geheel nieuwe ideeën te komen.
3. Het terugwinnen van verloren rituelen in een eigentijdse vernieuwende vorm.
4. Het terugwinnen van de begraafplaats als openbare ruimte voor zowel openbare als individuele herdenking.
4. Het vinden van methodieken om processen van verbeelding te realiseren in een samenspraak tussen publiek en kunstenaars.

We willen van Allerzielen Alom een traditie maken en zijn daarmee al een eind op weg. Er kwamen al 33.000 bezoekers en er hebben honderden mensen aan meegewerkt. Voor deze gemeenschap is een virtueel inspiratieplatform nodig. We willen reuring, we willen dat iedereen elkaar kan inspireren, we willen dat filmpjes te zien zijn, we willen dat mensen hun gevoelens, hun verhalen over de overledenen kunnen delen.
We willen binnen de visie van Allerzielen Alom en de kennis die er is een erfenis creeren, een inspiratieplatform faciliteren zodat de reikwijdte groter wordt, mensen elkaar kunnen vinden en dat jongeren er makkelijker bij betrokken worden. We hopen zo een duurzaam effect te creeren.