Genomineerd voor de DOEN Pitch winand singh

Indiaspora

trace back the route of your roots

De migratie van Indiase loonarbeiders (en hun nageslacht) multimediaal in kaart gebracht.
Indiaspora zit op het snijpunt van genealogie, social media en het wiki-model

Met dit initiatief wil ik de Hindoestaanse diaspora vanaf de eerste contractarbeiders tot aan de persoon die dit schrijft (en verder) inzichtelijk maken en bezieling geven. Hierbij roep ik de hulp in van de Hindoestanen zelf. Het wordt tijd dat de anonieme contractarbeiders een gezicht krijgen, in plaats van slechts een nummer te zijn op een boot op weg naar Suriname, Zuid Afrika, Jamaica en andere uithoeken van de wereld.

Op het internet zijn er papers en proefstukken te vinden over de Indiase diaspora.
De allereerste passagiers- en bemanningslijsten uit ca 1840 zijn openbaar in te zien. Helaas blijft het vaak bij een droge tekstuele opsomming van praktische data, waardoor het gegeven weinig bezieling krijgt. Nergens is er een geanimeerde weergave van deze data te vinden. Dit gat wil ik graag vullen met Indiaspora.

De site begint met de data van alle eerste generatie contractarbeiders die vanuit India vertrokken naar hun nieuwe land. Daarna roepen we de hulp in van het volk zelf.

Families die ook zelf op onderzoek zijn gegaan naar hun roots. Families met verhalen, of zelfs foto’s, van hun voorouders. Indiaspora wordt een platform voor (maar zeker ook door) deze mensen. Alle informatie die nazaten bezitten van hun voorouders, kunnen zij op deze site kwijt.

Het platform:
De site bestaat uit twee basis navigatie-elementen, een wereldkaart en een tijdsbalk.

De wereldkaart:
Deze kaart heeft India als centrum. Van hieruit ziet men pijlen de diaspora routes aangeven. De dikte geeft de hoeveelheid immigranten die naar deze bestemming vertrokken waren.
Klikken op een bepaalde route geeft aan welke boten met bijbehorende bemanning deze route hebben afgelegd.
Men kan klikken op een specifiek persoon en informatie over deze persoon inzien of toevoegen.

De tijdsbalk:
Men kan door de tijd heen navigeren door met de tijdsbalk te schuiven. Naarmate je meer naar het heden toe navigeert, zullen de diaspora routes meer vertakken.

Vergroot

1876 meets 2010 - winand singh

"Wie zijn verleden niet kent, heeft ook geen toekomst".

De huidige generatie Hindoestanen in de "nieuwe landen" drijven steeds verder af van hun roots en hebben vaker het gevoel ontworteld te raken. Met Indiaspora wil ik de oude banden tussen de generaties aanhalen.

Ik wil een voetlicht creëren voor een groep mensen die lang in obscuriteit geleefd hebben. Indiaspora is een ode en inzichtvol document voor Hindoestanen en hun familie.

Voorheen was er nagenoeg geen documentatie over de eerste contractarbeiders en de sporen die zij hebben nagelaten omdat het onderwerp vaak verdoezeld is in de geschiedenisboeken. Ook konden de ervaringen van de Hindoestanen niet gedocumenteerd worden vanwege analfabetisme en het gebrek aan technologie. De familiegeschiedenis was alleen in handen van enkele familieleden die mondeling werd doorgegeven.

Indiaspora wil deze informatie centraliseren zodat er voortaan een punt is waar alle informatie over de Hindoestaanse diaspora ingewonnen kan worden.

Vanzelfsprekend zullen Hindoestanen (of mensen met Hindoestaans bloed) de meeste affiniteit hebben met dit project.
De doelgroep is niet beperkt tot een leeftijdscategorie. Iedereen die een binding voelt met zijn verleden zal zich geroepen voelen tot dit intitiatief.

Maar uiteindelijk is het ook een document dat voor demografen, sociologen, antropologen en wetenschappers interessant wordt, naarmate het project uitdijdt.

Wat Indiaspora uniek maakt is de mix van wetenschap, demografie, social media en user generated content.

Ook wordt dit platform aanhaakbaar en laagdrempelig. het moet niet gezien worden als een nieuwe social media platform. het is de bedoeling dat je met je huidige Facebook, MySpace en Hyves accounts kan inloggen op deze site en informatie integreren op het Indiaspora platform.

Het feit dat praktische data aangevuld kan worden met een emotionele lading d.m.v. foto's, videos, geluid, verhalen is niet alleen belangrijk, het is van vitaal belang.
Het Web 2.0 element is wat dit platform bezieling geeft.