project: Maarten Brinkerink

Monumentenjacht!

Een sociale campagne voor locatie-gebaseerde mobiele erfgoedapplicaties

Monumentenjacht! is een webplatform dat een online sociaal netwerk rond om de Oorlogsmonumenten in Beeld applicatie vormgeeft.

Oorlogsmonumenten in Beeld van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een applicatie voor de iPhone die door het Nationaal Comité 4 en 5 mei geïnventariseerde oorlogsmonumenten – te beginnen met de ruim 200 regio-overstijgende monumenten – op basis van de locatie van de eindgebruiker van aanvullende en duidende audiovisuele informatie voorziet, die dankzij het Beelden voor de Toekomst in een digitale vorm beschikbaar is. Monumentenjacht! is een webplatform dat het gebruik van deze applicatie stimuleert, door een online sociaal netwerk vorm te geven waar gebruikers routes langs de monumenten kunnen plannen en delen, monumenten kunnen verrijken met persoonlijke berichten/verhalen en aanvullende (audiovisuele) informatie en prijzen kunnen winnen door deel te nemen aan een virtuele ‚vossenjacht’.

Vergroot

beng_iphone_oorlogsmonumenten_V1.4.jpg - Screenshot Oorlogsmonumenten in Beeld applicatie Maarten Brinkerink

Het daadwerkelijke gebruik van een locatie-gebaseerde erfgoedapplicatie stimuleren en tot een sociale gebeurtenis maken. De reden hiervoor is dat het mensen op een betekenisvolle manier met audiovisueel erfgoed in contact brengt (in een lokale context) en dat gezamenlijk gebruik van de applicatie het mogelijk maakt dat ook mensen die geen iPhone bezitten het materiaal tot zich kunnen nemen.

Mensen met een interesse in monumentale locaties, geschiedenis en cultureel erfgoed.

Het project vormt een - vaak ontbrekende - brug tussen online en on-site activiteiten.

Het project is afhankelijke van online sociale netwerkvorming en het delen van informatie.