Sjoerd ter Borg, Master Vacant NL - Sandberg instituut, ruiter janssen

Inside the White Whale

Studio Vacant NL (Sandberg Instituut) maakte van containerzakken dynamische ruimtes om in te werken, ontmoeten en onderzoeken. Stap in de buik van de witte walvis.

Projectvoorstel
Vergroot

Inside the White Whale start met het opbouwen van hun ruimte in Mediamatic Fabriek. - The Inside the White Whale projects start building up their space on the Mediamatic Fabriek balcony. This picture was taken at Mediamatic Fabriek. Inside the White Whale is a project part of Freezing Favela. The Inside the White Whale projects start building up their space on the Mediamatic Fabriek balcony. Erik Diekstra

De Master Vacant NL is een masteropleiding aan het Sandberg Instituut (masters van de Rietveld Academie) over tijdelijk gebruik van leegstaande ruimtes. Studio Vacant NL wil met het project ‘Inside the White Whale’ bijdragen aan de ontwikkeling van de Van Gendthallen. Er wordt een aantal dynamische fysieke plekken gemaakt die kunnen transformeren tot werk-, ontmoetings-, en onderzoeksruimtes en die in verbinding staan met andere initiatieven op de locatie. Deze ruimtes vormen de basis voor de individuele afstudeerprojecten van de masterstudenten.

Inside the White Whale
Tijdens de Kunstvlaai (november 2012) toonde Studio Vacant NL een installatie gemaakt van witte containerliners: grote zakken die precies passen in de binnenkant van een zeecontainer. De zakken worden normaal gesproken gebruikt om bijvoorbeeld koffie te vervoeren, maar tijdens het kunstfestival werden ze gepresenteerd als nieuw concept om tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen te stimuleren. De installatie toonde de mogelijkheden van een studentenkamer gecombineerd met creatief ondernemerschap. De zakken werden gebruikt door een kapper, als werkplaats en als sociale ontmoetingsplek voor een boekenclub.

Na aanleiding van de Kunstvlaai zijn er al verschillende berichten in de media verschenen over deze tijdelijke transformeerbare ruimtes. Tevens is Studio Vacant NL gevraagd een opstelling te maken voor Object Rotterdam, een beurs voor eigentijds design die begin februari 2013 plaatsvindt.

Master Vacant NL is a masterdegree at the Sandberg Institute dealing with temporary use of vacant buildings. Together with Inside the White Whale, Studio Vacant NL, wants to contribute to the design of the Van Gendthallen. Several dynamic, physical spaces will be created, that can be transformed into work, meeting and research places that are in connection with other initiatives in that same location. These spaces will form the basis of individual graduation projects of the master students.

Inside the White Whale During Kunstvlaai (November, 2012) Studio Vacant NL exhibited spaces made from white containerlineres: big bags that fit perfectly into sea containers. Normally, the bags are used to transport products like coffee, but during the art festival they were presented as a new concept to stimulate the temporary use of vacant buildings. The installation showed the possibilities of creating a student housing combined with creative entrepreneurship. The bags were used by a hairdresser, as working space and as social meeting place for a book club.

After Kunstvlaai, there have been several reports in the media about these temporary spaces. Studio Vacant NL has also been asked to create an installation for Object Rotterdam, an exhibition about contemporary design that will take place in the beginning of February, 2013.

Ontwerpend onderzoek naar de potentie van leegstand voor innovatie In de Van Gendthallen wil Studio Vacant NL deze ‘witte walvissen’ als startpunt gebruiken voor de individuele afstudeerprojecten. Vanuit de zakken starten de studenten op locatie hun ontwerpend onderzoek naar tijdelijk gebruik van leegstaande panden. Daarnaast wordt gezocht naar een programmatische verbinding met andere initiatieven in de Van Gendthallen. Tijdens de eerste weken (januari 2013) doen de studenten onderzoek naar het gebruik, de opstelling en de verwarming van dergelijke ruimtes.

Tegelijkertijd worden andere initiatieven op de locatie actief benaderd om andere projectmogelijkheden te onderzoeken. Het uitgangspunt is dat de ruimtes flexibel zijn, visueel prikkelen en voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. De individuele afstudeerprojecten leiden uiteindelijk tot verschillende interventies en testopstellingen in
de ruimte. Om zoveel mogelijk ruimtelijke condities te hebben voor het onderzoek (denk aan hoog, laag, klein, groot, open, afgesloten) gaat de voorkeur uit naar het gebruik van de noordkant van de hallen (tegenover Roest).

Design research will be necessary to investigate the potential of innovative use of vacant buildings. Studio Vacant NL is planning to use these 'white whales' as a starting point for graduation projects in the Van Gendthallen. The students will use the bags and the Van Gendthallen as starting points to perform their design research in vacant buildings.

Aside from this, they will try to find programmatic connections between other initiatives in the Van Gandthallen. During the first few weeks of January, 2013, they will focus on the use, arrangement and heating of such spaces. Simultaneously, other projects in the space will be approached to see whether or not they can collaborate.

Our starting point is that the spaces are flexible, visually stimulating and are multi-functional. In order to have the maximum amount of spacial variety (think, high, low, small, big, open, closed) our preference leans toward the north side of the halls (opposite Roest).

Vanaf half januari 2013 (week 3) wil Studio Vacant NL starten met het installeren van de ‘witte walvissen’. Vanaf dat moment begint het ontwerpend onderzoek en zal gewerkt worden aan verschillende testopstellingen en interventies in de ruimte.

Begin juli zal het werk in de Van Gendthallen als integraal onderdeel van het afstudeerwerk van Studio Vacant NL gepresenteerd worden aan publiek.