Han Wösten

Prof. Dr. H.A.B. (Han) Wosten

Vergroot

Han Wösten - Han Wösten geeft een presentatie tijdens de eerste Mycelium bijeenkomst. Willem Velthoven

Han Wösten is hoogleraar Microbiologie en Hoofd van het Departement Biologie en hij is onderdeel van de BioRaad. Hij vertegenwoordigt de UU (Universiteit Utrecht) samen met Pauline Krijgsheld en Kasia Lukasiewicz. Samen met hen begeleidt hij de deelnemers van het project 'Mycelium design with Schizophyllum'

Han Wösten onderzoekt groei en ontwikkelingsprocessen in schimmels. De eerste onderzoekslijn richt zich op heterogeniteit in en tussen mycelia. Dit wordt met name in Aspergillus onderzocht. Het blijkt dat een mycelium niet een verzameling is van schimmeldraden die allemaal dezelfde functie en samenstelling hebben. In tegendeel, het blijkt dat er verschillende typen draden zijn, wat zich uit in een verschillende samenstelling van het cytoplasma. Het doel van deze heterogeniteit en het mechanisme hierachter wordt op dit moment onderzocht. Onlangs hebben we aangetoond dat celorganellen, die Woronin bodies worden genoemd, compartimenten binnen en tussen schimmeldraden kunnen afsluiten. Hierdoor wordt voorkomen dat het cytoplasma wordt gemengd en dat heterogeniteit blijft bestaan. De tweede onderzoekslijn richt zich op de vorming van paddenstoelen. We bestuderen welke regulatiegenen betrokken zijn bij paddenstoelvormende schimmels, zoals de champignon en het waaiertje, en welke genen zij aansturen. Daarnaast kijken we naar de invloed van milieufactoren en hoe die door de paddenstoelvormende schimmels worden waargenomen. Onlangs hebben we een blauwlicht receptor geïdentificeerd in het waaiertje. Indien we het coderende gen inactiveerden dan werd het mycelium blind en kon het geen paddenstoelen meer vormen.

Gevonden op de website van de UU

Contact informatie

  • Han Wösten