Theater het Amsterdamse Bos speelt...

Zomergasten

11 jul 2008
6 sep 2008

De Russische titel van het stuk luidt Datchniki: bewoners van Datsja's, zomerhuisjes waarin de mensen uit de stad die het zich konden permitteren gedurende de zomermaanden woonden, om de hitte en drukte van de stad te ontvluchten. Traditioneel een privilege van de adel, maar in het Rusland van rond 1900 was de adel verarmd en had zich een middenklasse gevormd, die de uitdaging oppakte waar de decadente verwende adel minachtend de neus voor ophaalde: ze gingen werken.

Zo ontstond in korte tijd een klasse van nieuwe rijken, die niets beters wisten te verzinnen dan met hun pas verworven rijkdom de leefstijl van de adel te imiteren: Ze gingen op muziekles, schreven gedichten en in de zomermaanden trokken ze naar het platteland , naar hun Datsja?s. Maar de ondernemende, hardwerkende nieuwe rijken, waren niet gewend aan nietsdoen. Ze verveelden zich te pletter en de leegte van het bestaan staarde ze, zeker tegen het einde van de zomer, genadeloos in het gelaat.

Tijdens de eindeloos lange zomeravonden ontaarden onschuldige conversaties over de zin van het bestaan steeds vaker in grimmige emotionele ruzies. Relaties gaan kapot, zakelijke schandalen komen aan het licht, overspel en dronkenschap zijn aan de orde van de dag.

Aanvang: 21.30 uur
Café de Mug: vanaf 18.30 uur geopend