Workshop '00/'01

Gedrag Ontwerpen ('00/'01)

Gedrag met inhoud ontwerpen

5 May 2000
7 Jun 2001

In 2000 en 2001 organiseerde Mediamatic wederom een serie van workshops in het teken van 'Gedrag Ontwerpen'.

Enlarge

Folder Mediamatic workshops 'Gedrag Ontwerpen' - De Mediamatic workshops Gedrag Ontwerpen gaan over interactiviteit, de cultureel meest wezenlijke eigenschap van de nieuwe media. Interactieve media vertonen, in tegenstelling tot oude media, een eigen gedrag ten opzichte van hun gebruikers. Dat gedrag kan je ontwerpen. Culturele ontwikkeling in de nieuwe media vereist dat we leren hoe we het gedrag van die media kunnen ontwerpen en daar zinvolle mooie inhoud aan geven. Enkele gebieden die in de workshop aan bod kwamen waren: multiplayergames

De Mediamatic workshops 'Gedrag Ontwerpen' gaan over interactiviteit, de cultureel meest wezenlijke eigenschap van de nieuwe media. Enkele gebieden die in de workshop betrokken werden: multiplayergames, nieuwe educatieve projecten, emergent gedrag in complexe systemen, spelgedrag vanuit biologisch oogpunt. Meer hierover vind je op deze website.

De workshop begon met een eendaags symposium waarin een aantal kunstenaars en theoretici hun visie op het onderwerp presenteren en projecten laten zien. Het precieze programma kun je hier lezen.

Enlarge

Uitnodiging Gedrag Ontwerpen - 7 oktober 2001

'Spelers & Regels' was de eerste workshop. Er werd onder andere gekeken naar interactieve scenario's voor de samenwerking van verschillende auteurs en spelers, de rol van het verhaal in computergames, interactieve documentaires en de mogelijkheden van samenwerking tussen TV en internet.

Enlarge

Uitnodiging Gedrag ontwerpen - 7 oktober 2001

De tweede workshop was 'Topologie van Informatie'. In deze workshop onderzochten we hoe informatie ruimtelijk georganiseerd kan worden en op welke manier ruimtelijke metaforen ons begrip beïnvloeden. Thema's die hierbij aan de orde kwamen waren: oriëntatie, telepresence, het gevoel van 'plek' in de virtuele omgeving.

Enlarge

'Spelers & Regels' workshop folder voorkant -

De laatste workshop was Click, Tic & Beat. In de workshop Click, Tic & Beat ontwikkelen we ideeën voor interactieve applicaties vanuit het centrale thema 'het instrument'. Centraal stond een procesmatige benadering van het instrument: het bespelen (de input), de werking van het instrument zelf, de output, de verhouding tussen performers en publiek en de context van het optreden.

Enlarge

'Spelers & Regels' workshop folder achterkant -

Deze workshop was een herhaling van de eerdere reeks 'Gedrag Ontwerpen' workshops. Informatie over deze eerste serie uit '99/'00 kun je hier lezen.