Daniëlle de Jong

Winnaars KoplopersTop

De winnaars van de KoplopersTop zijn Culturele Zondagen in Utrecht en Theater Zuidplein in Rotterdam

De KoplopersTop is één in de reeks van initiatieven die Netwerk CS onderneemt om ervoor te zorgen dat het onderwerp ‘culturele diversiteit’ na 2008 een plek krijgt in het hart van de cultuursector. Netwerk CS nodigde deze zomer een groep diversiteitsexperts uit om 3 meest favoriete organisaties op het gebied van diversiteit voor te dragen. Deze actie leverde, met toevoeging van ‘Netwerk CS-favorites’ een lijst op van 153 potentiële koplopers. Allemaal culturele organisaties die vanuit de missie al divers werken of die in de afgelopen jaren op het dit gebied stevige stappen zetten.

Enlarge

Marielle Pals, Culturele Zondagen krijgt uit handen van Minister Plasterk de KoplopersTop bokaal -

Tijdens de laatste Netwerk CS Estafette op 19 november in The Passenger Terminal in Amsterdam zijn de koplopers bekend gemaakt. De ambities zijn aan Minister Plasterk en de rest van de cultuursector aangeboden met de opdracht om deze groep organisaties te ondersteunen in het uitvoeren van hun ambities.

En de winnaars zijn?

Culturele Zondagen, programmamanager: Mariëlle Pals

De jury is zeer positief over de plannen van Culturele Zondagen. Op alle gebieden hebben zij de jury overtuigd van hun bijdrage aan meer diversiteitskennis binnen hun organisatie en sector. De effecten op de verschillende organisatiegebieden noemt Culturele Zondagen expliciet in de plannen. Door middel van programma, promotie, publiek en personeel proberen ze de diversiteitskennis te vergroten. Zowel binnen de organisatie als bij anderen en in het programmabeleid streeft Culturele Zondagen naar verankering. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met o.a. theatergezelschappen, kerken, galeries, buurthuizen, onderwijsinstellingen, debatcentra, migrantenorganisaties en wijkbureaus, wordt invulling gegeven aan een avontuurlijk gerichte programmering voor een divers publiek. Culturele Zondagen blijft in beweging. Ze zijn door hun maandelijks terugkerende (grotendeels gratis) evenementen ook een prima aanjager om diversiteit te bevorderen in het beleid, de kunstenaars en kunstuitingen van de instellingen waarmee ze samenwerken. Marielle Pals heeft als programmamanager de afgelopen jaren met veel energie en vasthoudendheid meer diversiteit in de Utrechtse cultuursector gebracht. Dit alles heeft de jury doen besluiten Culturele Zondagen als winnaar uit te roepen van de KoplopersTop.

Theater Zuidplein, directeur: Doro Siepel

De jury kan niet anders dan zeer positief zijn over de nieuwe plannen van theater Zuidplein. De buitengewoon serieuze aanpak op alle P's (Publieksbereik, Programmering, Partnerships en Personeel) huldigt de jury. Theater Zuidplein laat in de plannen zien dat zij bewust is van haar uitgangspositie en laat ook de toekomstvisie doorschijnen in de resultaten. Ook zijn alle plannen goed onderbouwd met streefcijfers. De jury ziet in de opbouw van schakels naar ketens op de P's het streven van theater Zuidplein naar verankering binnen de eigen organisatie en sector. In het verleden heeft Zuidplein laten zien dat men oog en oor heeft voor de samenleving om hen heen. De nieuwe plannen dragen niet alleen bij aan nieuwe diversiteitskennis, maar geven theater Zuidplein opnieuw een voorloperpositie binnen de theaterwereld. Dit alles heeft de jury doen besluiten Theater Zuidplein als winnaar uit te roepen van de KoplopersTop.