project

Van talent naar beroep

“Kwaliteit komt vanzelf bovendrijven” wordt vaak gezegd. Niets is echter minder waar. Podiumprogrammeurs, theaterregisseurs, conservatoren worden dagelijks geconfronteerd met de vraag naar kwalitatieve kunstuitingen van makers en kunstenaars met multiculturele roots.

Enlarge

Logo Van talent naar beroep -

Van talent naar beroep brengt in het proces van zakelijke talentontwikkeling, de kunstsector en grootstedelijk en multicultureel talent met elkaar in contact en bouwt aan een landelijk netwerk van kunstinstellingen, fondsen en kunstvakopleidingen, talentontwikkelaars en talenten.

Van talent naar beroep is een initiatief van Kunstenaars&CO en Netwerk CS, in opdracht van het ministerie van OC&W.

Kunstenaars&CO

Kunstenaars&CO stimuleert en ondersteunt kunstenaars bij de ontwikkeling van een rendabele beroepspraktijk. Twee doelstellingen staan daarbij centraal:
1. Kunstenaars hebben de kennis en vaardigheden waarmee zij een succesvolle beroepspraktijk kunnen uitoefenen.
2. De maatschappelijke positie van kunstenaars wordt verruimd en verbeterd. Kunstenaars vervullen hun culturele, sociale en economische rol.

Binnen Van talent naar beroep richt Kunstenaars&CO zich op het begeleiden en bemiddelen (naar zowel werk als opleiding) en professionaliseren van talent, zodat deelnemers van hun talent hun beroep kunnen maken.

Netwerk CS

Binnen Van talent naar beroep concentreert Netwerk CS zich op netwerkvorming voor iedereen die zich bezighoudt met het vinden, plaatsen en begeleiden van artistiek talent. Het delen van kennis over talentontwikkleing door middel van het organiseren van expertmeetings en het koppelen van kunstenaars met het culturele veld.

Voor meer informatie zie: www.vantalentnaarberoep.nl