project

Netwerk CS

Netwerk CS was een landelijke netwerkorganisatie voor de culturele sector op het gebied van diversiteit. Netwerk CS ontsloot de kennis die medewerkers van culturele organisaties opdeden in diversiteitsprocessen en zorgde ervoor dat anderen daarvan konden leren.

Enlarge

Logo Netwerk CS -

Sinds begin 2002 ondersteunde Netwerk CS actief diversiteitsbeleid door uitwisseling van kennis en ervaring tussen culturele organisaties. De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn publieksbereik, prgrammering en personeelsbeleid.

Netwerk CS heeft na zeven jaar, eind 2008, haar activiteiten beëindigd en hiermee het startschot gegeven voor een nieuwe fase voor diversiteit binnen de cultuursector. Een fase waarin culturele diversiteit in het hart van de culturele organisaties, de fondsen en de sectorinstituten zelf terecht
moet gaan komen en deel uit moet gaan maken van de dagelijkse werkzaamheden. Door zichzelf op te heffen geeft Netwerk CS ruimte aan de sector om zelf deze rol op te pakken.

Netwerk CS laat onder andere deze website achter met een bron aan kennis en personen, waar iedereen die werkzaam is op het gebied van diversiteit in de culturele sector elkaar kan ontmoeten, met elkaar kan sparren, elkaar kan inspireren en nieuwe communities kan oprichten.