project

Ervaringsdeskundige

Projecten Stimuleringsbudget Culturele Diversiteit

Diverser werken betekent voor culturele organisaties dat ze openstaan voor veranderingen in de samenleving en dat ze die tot uiting laten komen in het artistieke product en het culturele aanbod, in de samenstelling van het personele bestand en de competentieprofielen van medewerkers, de samenwerkingsverbanden en het bereik van bestaande en nieuwe publieksgroepen. Dit heeft Netwerk CS enerzijds gedaan door kennisuitwisseling over diversiteit tussen culturele organisaties te stimuleren en anderzijds door leertrajecten van culturele instellingen te financieren.

Stimuleringsbudget Culturele Diversiteit

Netwerk CS heeft de afgelopen jaren 50 projecten van culturele organisaties die nieuwe kennis over diversiteit opleveren op het gebied van personeel, programmering en publieksbereik de afgelopen jaren ondersteund.

De focus van het Stimuleringsbudget ligt op de implementatie van diversiteit in het programma-, personeels en marketingbeleid van instellingen. In de afgelopen jaren experimenteerden verschillende kunstinstellingen met nieuwe programmering en publieksbereikprojecten. Dit gebeurde veelal in het kader van het Actieplan Cultuurbereik. Kunstinstellingen die de opgedane kennis en ervaringen incorpereren in het beleid en daarvoor een traject organiseren, hebben een aanvraag ingediend.