Jeditah van der Meulen

Allnership

Een brug over de kloof tussen idee en realisatie

Op www.allnership.com kun je je onuitgevoerde, artistieke plannen en ideeën delen zodat ze gerealiseerd kunnen worden door wie dat maar wil en kan.

samen is beter dan alleen

Een kunstenaar kan vaak lang niet alles realiseren wat hij zou willen. Gebrek aan tijd, geld of andere praktische belemmeringen zorgen ervoor dat ideeën blijven wachten of vergeten raken. Er zijn ook kunstenaars, musici en performers die juist op zoek zijn naar nieuwe vormen en ideeën en graag het werk realiseren waarvan iemand anders de geestelijke auteur is. Ook instellingen, bedrijven of overheden zoeken soms originele ideeën en eigenzinnige plannen, maar hebben geen idee waar die te vinden zijn.
Op www.allnership.com worden losse ideeën, plannen en projecten beschreven die wachten op realisatie. De bedenker hoeft hier geen geld voor maar wil bijvoorbeeld soms wel op de hoogte gehouden worden, biedt aan het project te coachen of wil slechts als inspirator genoemd worden.

Wat wil je bereiken? En waarom?

Dit project geeft ruimte aan kunstenaars om hun ideeën over de samenleving te delen. De innovatieve en inspirerende rol van kunstenaars bij het benaderen van maatschappelijke vraagstukken kan zo worden vergroot. De fascinatie van een kunstenaar voor bijvoorbeeld onuitgesproken sentimenten in een buurt of wijk kan verhelderend werken voor buitenstaanders. Daarom zal Allnership.com ook een bijdrage kunnen leveren aan het koppelen van kunstenaars aan maatschappelijke instellingen, overheden of bedrijven. De kloof tussen de kunstwereld en de verdere samenleving kan een beetje kleiner worden als er een plek bestaat waar onconventionele ideeën en dwarse plannen klaar liggen om gerealiseerd te worden.

Wie is je doelgroep?

Kunstenaars met ideeën enerzijds, producenten, instellingen en bedrijfsleven anderzijds op zoek naar onconventionele invalshoeken op maatschappelijke uitdagingen.
Wat maakt je nieuwe project innovatief? (bv. nieuwe publieksgroep, nieuw soort samenwerking, nieuwe distributievorm, nieuw product, nieuw werkproces)

Het begrip auteur is in veel gevallen misplaatst in de hedendaagse wereld waarin kennis en ideeën voortdurend gedeeld worden en continu evolueren. Je zou kunnen zeggen dat kunstenaars tegenwoordig niet zozeer een persoonlijke kunst scheppen, maar eerder de gedeelde kunst laten groeien en ontwikkelen in een proces van wisselwerking tussen individu, maatschappij en kunsttraditie.
Net als ontwikkelingen in de wetenschap, techniek en geneeskunde tot nog geen eeuw geleden door geniale individuen en pioniers beheerst werden maar nu deel zijn van brede, innovative processen die steeds vrijer toegankelijk zijn, zo wordt ook het academische scheppend kunstenaarsschap ingehaald door een golf van creativiteit waar iedereen aan mee kan doen.
Dat deze creatieve jamsession vooral wordt gedomineerd door entertainment en commercie, wil niet zeggen dat er niet ook confronterende, verwarrende, diep- en dubbelzinnige kunstwerken ontstaan.
www.allnership.com wil helpen om deze deelbare onaangepaste vondsten en plannen aan het licht te brengen en bedenkers en uitvoerders te verenigen.
Waarom is de inzet van web2.0 belangrijk?

Voor internationale toegankelijkheid, actualiteit en praktische invulling is het essentiëel dat de site effectief en doelgericht de juiste plannen en ideeën matcht aan een specifieke vraag. Hiervoor is een innovatief systeem nodig dat ideeën onder de aandacht brengt van potientiële uitvoerders.

Lees meer op Mediamatic